Frågor och svar

Måste skolan anmäla till Skolverket inför varje läsår?

Nej, huvudmannen behöver bara kontakta Skolverket om en skola beslutar sig för att upphöra med betygsättning från årskurs 4. Då ska huvudmannen avanmäla genom att skicka ett e-postmeddelande till avanmalanbetygak4@skolverket.se.