Anmälan betyg från årskurs 4

För de skolor som önskar är det möjligt att införa betyg från årskurs 4. Det är rektor som beslutar om införandet men det är skolans huvudman som skickar in en anmälan till Skolverket.

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Enligt en ändring i skollagen är det sedan läsåret 2021/2022 möjligt att införa betyg från årskurs 4.

Detta gäller för skolformerna

 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • sameskola
 • specialskola (årskurs 5 och 6). 

Enligt skollagen är det skolans rektor som ska ta beslut om att införa betyg från årskurs 4. Skolans huvudman ska anmäla till Skolverket att betygssättning från och med årskurs 4 kommer att ske med start läsåret 2022/23. Anmälan görs i formuläret längre ned. Sista dag för anmälan är 12 maj 2023.

Att sätta betyg från årskurs 4

Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4

Läs fördjupad studie av bedömningspraktiken från Linköpings universitet (finns även som bilaga till Skolverkets utvärdering) Länk till annan webbplats.

Viktiga datum

 • Rektor ska fatta beslut senast 30 april för läsåret 2023/24.
 • Huvudman anmäler till Skolverket senast 12 maj för kommande läsår.

Har ni anmält för läsår 2023/24?

Har din huvudman sedan tidigare anmält att din skola ska sätta betyg från årskurs 4 behöver ni inte göra det igen. Om ni däremot beslutar att upphöra med betygsättning från årskurs 4 ska huvudmannen avanmäla genom att skicka ett e-postmeddelande till avanmalanbetygak4@skolverket.se.

Vad säger skollagen

Förändringen i skollagen om möjligheten att införa betyg från årskurs 4 trädde i kraft 1:a april 2021. Lagen innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, anpassade grundskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Läs propositionen på regeringen.se. Länk till annan webbplats.

Anmäl din skola – en anmälan för varje skola

2024-05-13 Det går inte att göra anmälningar efter den 12 maj klockan 23.59.

Lista över skolor som anmält att de ska sätta betyg från årskurs fyra

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är huvudmannen som gör anmälan till Skolverket.

  Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är skolans huvudman anmäler till Skolverket genom att fylla i ett webbformulär. Anmäl senast 12 maj för att införa betyg till kommande läsår.

  Rektorns beslut om att införa betyg i årskurs 4 ska, enligt 3 kap. 14 a § skollagen, fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla (se 6 kap. 1 a § skolförordningen).

  Bestämmelserna gäller för årskurs 4 och 5 i grundskolan, anpassade grundskolan och same­skolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

  Ja. Innan en rektor tar beslutet om att införa tidigare betyg i en skola ska lärarna få tillfälle att yttra sig. Beslutet ska sedan skriftligt meddelas skolans huvudman – det vill säga kommunen för kommunala skolor eller styrelsen för fristående skolor – som i sin tur anmäler till Skolverket. Samma ordning ska gälla för att upphäva beslutet och gå tillbaka till betyg från årskurs 6.

  Kontakta skolan eller huvudmannen efter 30 april 2022 för att höra hur de gör.

  Ja, då ska man avanmäla sin skola genom att meddela oss via e-post till betygak4@skolverket.se.

  Skolverket har tagit fram ett stöd för införandet av frivilliga betyg i årskurs 4. Se Sätta betyg från årskurs 4

  Nej, huvudmannen behöver bara kontakta Skolverket om en skola beslutar sig för att upphöra med betygsättning från årskurs 4. Då ska huvudmannen avanmäla genom att skicka ett e-postmeddelande till avanmalanbetygak4@skolverket.se.