Anmälan betyg från årskurs 4

Enligt riksdagens beslut ska alla skolor som önskar kunna införa betyg från årskurs 4. Det gäller skolformerna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Rektor ska fatta beslut senast den 30 april för läsåret 2022/23. Huvudman anmäler till Skolverket senast den 13 maj.

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Riksdagen vill göra det möjligt för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4.

Beslutet gäller skolformerna

  • grundskola
  • grundsärskola
  • sameskola
  • specialskola (årskurs 5 och 6). 

Enligt beslutet är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg men lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Skolans huvudman ska anmäla till Skolverket att betygssättning från och med årskurs 4 kommer att ske med start läsåret 2022/23. Anmälan görs i formuläret nedan.

Att sätta betyg från årskurs 4

Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4

Läs fördjupad studie av bedömningspraktiken från Linköpings universitet (finns även som bilaga till Skolverkets utvärdering) Länk till annan webbplats.

Viktiga datum

  • Rektor ska fatta beslut senast 30 april för läsåret 2022/23.
  • Huvudman anmäler till Skolverket senast 13 maj för kommande läsår.

Har ni anmält för läsår 2022/23?

Har din huvudman sedan tidigare anmält att din skola ska sätta betyg från årskurs 4 behöver ni inte göra det igen. Om ni däremot beslutar att upphöra med betygsättning från årskurs 4 ska huvudmannen avanmäla genom att skicka ett e-postmeddelande till avanmalanbetygak4@skolverket.se.

Ändringar i skollagen

Ändringarna innebär att det införs bestämmelser i skollagen från 1:a april 2021 om att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Läs propositionen på regeringen.se. Länk till annan webbplats.

Anmäl din skola – en anmälan för varje skola

2022-05-13 Det går inte att göra anmälningar efter den 13 maj klockan 23.59.

Lista över skolor som anmält att de ska sätta betyg från årskurs fyra

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Frågor och svar

Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är huvudmannen som gör anmälan till Skolverket.

Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är skolans huvudman anmäler till Skolverket genom att fylla i ett webbformulär. Anmäl senast 10 maj för att införa betyg till kommande läsår.

Rektorns beslut om att införa betyg i årskurs 4 ska, enligt 3 kap. 14 a § skollagen, fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla (se 6 kap. 1 a § skolförordningen).

De nya bestämmelserna gäller för årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och same­skolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Ja. Innan en rektor tar beslutet om att införa tidigare betyg i en skola ska lärarna få tillfälle att yttra sig. Beslutet ska sedan skriftligt meddelas skolans huvudman – det vill säga kommunen för kommunala skolor eller styrelsen för fristående skolor – som i sin tur anmäler till Skolverket. Samma ordning ska gälla för att upphäva beslutet och gå tillbaka till betyg från årskurs 6.

Kontakta skolan eller huvudmannen efter 30 april 2022 för att höra hur de gör.

Ja, då ska man avanmäla sin skola genom att meddela oss via e-post till betygak4@skolverket.se.

Skolverket har tagit fram ett stöd för införandet av frivilliga betyg i årskurs 4. Se Att sätta betyg från årskurs 4

Nej, huvudmannen behöver bara kontakta Skolverket om en skola beslutar sig för att upphöra med betygsättning från årskurs 4. Då ska huvudmannen avanmäla genom att skicka ett e-postmeddelande till betygak4@skolverket.se.