Anmälan betyg från årskurs 4

Sedan hösten 2017 har ett antal skolor gett betyg från årskurs 4 inom ramen för en försöksverksamhet. Enligt riksdagens beslut ska nu alla skolor som önskar kunna införa betyg från årskurs 4. Det gäller skolformerna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Rektor ska fatta beslut senast den 30 april för läsåret 2021/22. Huvudman anmäler till Skolverket senast den 10 maj.

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Riksdagen vill göra det möjligt för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4.

Beslutet gäller skolformerna

 • grundskola
 • grundsärskola
 • sameskola
 • specialskola (årskurs 5 och 6). 

Enligt beslutet är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg men lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Skolans huvudman ska anmäla till Skolverket att betygssättning från och med årskurs 4 kommer att ske med start läsåret 2021/22. Anmälan görs i formuläret nedan.

Se även Att sätta betyg från årskurs 4

Viktiga datum

 • Rektor ska fatta beslut senast 30 april för läsåret 2021/22.
 • Huvudman anmäler till Skolverket senast 10 maj för kommande läsår.

Ändringar i skollagen

Ändringarna innebär att det införs bestämmelser i skollagen från 1:a april 2021 om att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Läs propositionen på regeringen.se.länk till annan webbplats

Anmäl din skola – en anmälan för varje skola

2021-05-10 Det går inte att göra anmälningar efter den 10 maj klockan 23.59.

Lista över skolor som anmält att de ska sätta betyg från årskurs fyra

Senast uppdaterad 04 oktober 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är huvudmannen som gör anmälan till Skolverket.

  Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är skolans huvudman anmäler till Skolverket genom att fylla i ett webbformulär. Anmäl senast 10 maj för att införa betyg till kommande läsår.

  Rektorns beslut om att införa betyg i årskurs 4 ska, enligt 3 kap. 14 a § skollagen, fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla (se 6 kap. 1 a § skolförordningen).

  De nya bestämmelserna gäller för årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och same­skolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

  Ja. Innan en rektor tar beslutet om att införa tidigare betyg i en skola ska lärarna få tillfälle att yttra sig. Beslutet ska sedan skriftligt meddelas skolans huvudman – det vill säga kommunen för kommunala skolor eller styrelsen för fristående skolor – som i sin tur anmäler till Skolverket. Samma ordning ska gälla för att upphäva beslutet och gå tillbaka till betyg från årskurs 6.

  Kontakta skolan eller huvudmannen efter 30 april 2021 för att höra hur de gör.

  Vill du som huvudman anmäla fler än 10 skolor kontaktar du oss via e-postadressen betygak4@skolverket.se.

  Ja, då ska man avanmäla sin skola genom att meddela oss via e-post till betygak4@skolverket.se.

  Skolverket arbetar för närvarande med en stödinsats för införandet av frivilliga betyg i årskurs 4. Det är inte bestämt exakt när stödinsatsen kommer att implementeras men skolors behov av stöd, i relation till när möjligheten till betyg i årskurs 4 kan tillämpas, är vägledande.