Frågor och svar

Vem beslutar om att införa betyg från årskurs 4?

Det är rektor som beslutar om betyg från årskurs 4, men det är huvudmannen som gör anmälan till Skolverket.