Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4

Sammanfattningsvis visar vår utvärdering att rektorer, lärare och elever på de 15 försöksskolorna upplever både positiva och negativa förändringar. Betyg från årskurs 4 har lett till förändringar i försöksskolornas arbetssätt, men generellt sett har de inte varit så genomgripande. Eleverna upplevs ha påverkats både positivt och negativt av att få betyg från årskurs 4.

Ett exempel på en förändring som betygsättning från årskurs 4 upplevs bidra till är att det blir tydligare för rektorer, lärare och för elever och deras vårdnadshavare hur elever ligger till i sin kunskapsutveckling. Ett annat resultat är att lärare på försöksskolorna lägger mer tid på bedömningar av summativ karaktär.

Lärare och elever beskriver att betygen får en del elever att anstränga sig mer i skolan men att betygsättningen också inneburit att elever blir stressade.

Få skolor deltog i försöksverksamheten

Skolverket har utvärderat försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten har pågått från höstterminen 2017 till och med vårterminen 2021 och totalt har 15 skolor hos 12 huvudmän deltagit. Eftersom deltagandet i försöksverksamheten har varit frivilligt och få skolor har deltagit, kan resultaten inte generaliseras och sägas gälla för andra skolor.

Resultaten kan komma till nytta på skolor som väljer att sätta betyg från årskurs 4

Från höstterminen 2021 är det möjligt för alla skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Det är rektor på en skola som fattar beslut om att det ska göras. De erfarenheter som de 15 försöksskolorna haft, och som sammanställs i utvärderingen, kan vara till nytta för de skolor där betyg kommer sättas från årskurs 4. En rektor som överväger att införa betyg från årskurs 4 bör se till sin skolas förutsättningar och bedöma i vilken mån försöksskolornas erfarenheter är användbara på den egna skolan.

En forskargrupp vid Linköpings universitet har genomfört en fördjupad studie av bedömningspraktiken på fem av de skolor som deltog i försöksverksamheten och på två skolor som inte satt betyg från årskurs 4. Rapporten utgör en bilaga till utvärderingen och är tillgänglig nedan.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:1777

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt