Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4

Sammanfattningsvis visar vår utvärdering att rektorer, lärare och elever på de 15 försöksskolorna upplever både positiva och negativa förändringar. Betyg från årskurs 4 har lett till förändringar i försöksskolornas arbetssätt, men generellt sett har de inte varit så genomgripande. Eleverna upplevs ha påverkats både positivt och negativt av att få betyg från årskurs 4.

Ett exempel på en förändring som betygsättning från årskurs 4 upplevs bidra till är att det blir tydligare för rektorer, lärare och för elever och deras vårdnadshavare hur elever ligger till i sin kunskapsutveckling. Ett annat resultat är att lärare på försöksskolorna lägger mer tid på bedömningar av summativ karaktär.

Lärare och elever beskriver att betygen får en del elever att anstränga sig mer i skolan men att betygsättningen också inneburit att elever blir stressade.

Få skolor deltog i försöksverksamheten

Skolverket har utvärderat försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten har pågått från höstterminen 2017 till och med vårterminen 2021 och totalt har 15 skolor hos 12 huvudmän deltagit. Eftersom deltagandet i försöksverksamheten har varit frivilligt och få skolor har deltagit, kan resultaten inte generaliseras och sägas gälla för andra skolor.

Resultaten kan komma till nytta på skolor som väljer att sätta betyg från årskurs 4

Från höstterminen 2021 är det möjligt för alla skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Det är rektor på en skola som fattar beslut om att det ska göras. De erfarenheter som de 15 försöksskolorna haft, och som sammanställs i utvärderingen, kan vara till nytta för de skolor där betyg kommer sättas från årskurs 4. En rektor som överväger att införa betyg från årskurs 4 bör se till sin skolas förutsättningar och bedöma i vilken mån försöksskolornas erfarenheter är användbara på den egna skolan.

En forskargrupp vid Linköpings universitet har genomfört en fördjupad studie av bedömningspraktiken på fem av de skolor som deltog i försöksverksamheten och på två skolor som inte satt betyg från årskurs 4. Rapporten utgör en bilaga till utvärderingen och är tillgänglig nedan.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:1777

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt