Frågor och svar

Våra elever har utbildningskontrakt som är tecknade före 1 juli 2018, behöver vi teckna nya kontrakt nu när det skett förändringar i Skollagen?

Nej, förändringen i Skollagen gäller för de kontrakt som tecknas efter 1 juli 2018. Om en elev har ett kontrakt som tecknats före 1 juli 2018 är kontraktet fortfarande giltigt för den tid det tecknats