Instruktioner för att skaffa och använda Eduid som inloggningstjänst med e-legitimation

För att kunna använda Eduid som inloggningstjänst behöver personal och elever använda Eduid-konton. Väljer ni Eduid som inloggningstjänst ingår även Eduid som e-legitimation. Det går inte att kombinera Eduid inloggningstjänst med andra e-legitimationer.

Huvudmannen behöver genomföra följande steg för att beställa och införa Eduid som inloggningstjänst och e-legitimation. Ni kan även ta del av våra filmer som beskriver tillvägagångssättet, som finns på sidan om Administration provtjänsten.

Beställ Eduid inloggningstjänst i Administration provtjänsten

 • Beställaren behöver få en fullmakt från huvudmannens huvudkontaktperson för att kunna genomföra beställningen.
 • Vid beställningen anges Eduid-kontots EPPN för den person som ska logga in i samt administrera personal och elever i Eduid. I denna instruktion kallas den personen för administratör.
 • Vid beställningen anges e-postadress till teknisk kontaktperson. Teknisk kontaktperson kan vara samma som administratören. Information om hur man administrerar samt länkar till Eduid webbtjänst skickas via e-post till teknisk kontaktperson.
 • Beställningen kan ta två veckor att hantera.
 • För att utse en ny administratör eller teknisk kontaktperson görs en ny beställning i Administration provtjänsten.

Skaffa säkerhetsnycklar till personal som ska logga in i provplattformen

 • Säkerhetsnyckeln måste uppfylla kraven i ramverket Fido 2.0 (fidoalliance.org) och kan finnas på en USB-nyckel, dator eller mobil med stöd för Fido 2.0.
 • Säkerhetsnyckeln ska i samband med inloggning ställa ut ett intyg utfärdat av tillverkaren, som berättar vilken enhet det är och kräva att personen är fysiskt vid säkerhetsnyckeln för att den ska kunna användas.

Personalen måste ha ett Eduid-konto

All personal som ska arbeta i Skolverkets provplattform eller administrera Eduid inloggningstjänst måste ha ett Eduid-konto.

 • Personalen måste själva skapa ett Eduid-konto samt knyta och verifiera en personlig säkerhetsnyckel till kontot.
 • Personal som redan har Eduid-konto kan använda det. Har de verifierat sin identitet via SMS behöver verifieringen göras om med e-legitimation eller brev.

Samla in och sammanställ EPPN från personalens Eduid-konton

 • Sammanställningen kan göras i exempelvis ett Excel-dokument.

Administratören loggar in i webbtjänsten Eduid connect med sitt Eduid-konto

 • Länken till Eduid connect har skickats till den angivna tekniska kontaktpersonen.
 • Administratören behöver först lägga till sig själv i Eduid Connect
 • Lägg till den personal som ska logga in i provplattformen genom att ange namn och EPPN från respektive Eduid-konto.
 • Tilldela behörigheter till den personal som även ska kunna byta lösenord för elever.

Administratören loggar in i Eduids webbtjänst Managed Accounts (Hantera elever)

 • Skapa elevkonton för de elever som ska överföras till Skolverkets provtjänst.
 • Exportera elevinformationen.

Sammanställ och överför elevernas och personalens EPPN till Skolverkets provtjänst

 • Eduid-kontons EPPN ska sluta med @1234567890.skolverket.se där 1234567890 byts ut mot ert korrekta organisationsnummer.

Informera personal och elever

 • Informera personal och elever om att de ska använda sitt Eduid-användarnamn och lösenord för att logga in i provplattformen.
 • Elever och personal behöver känna till huvudmannens namn och välja detta vid inloggningen.
 • Personalen behöver även verifiera sig med säkerhetsnyckel.
 • Om Eduid används som inloggningstjänst får både personal och elever inloggningsuppgifter som endast kan användas för att logga in till Skolverkets provplattform.
 • Om personal förlorar sin säkerhetsnyckel kan hen knyta en ny säkerhetsnyckel till kontot med hjälp av någon av e-legitimationerna Freja eid plus och Bankid. Har man inte till gång till någon av dessa e-legitimationer måste man skapa ett nytt Eduid-konto samt knyta en ny säkerhetsnyckel till det nya kontot.
 • Om ett befintligt Eduid-konto används är det viktigt att personnumret är verifierat med e-legitimation eller brev. Är personnumret verifierat med SMS uppfylls inte Skolverkets krav på säker e-legitimation. Kontakta Skolverkets support vid behov.
 • Om personal inte längre behöver sin säkerhetsnyckel kan hen radera den från sitt Eduid-konto. Därefter kan säkerhetsnyckeln återanvändas av någon annan.
 • Se till att de som kan behöva agera vikarie i god tid har skapat Eduid-konton och knutit en säkerhetsnyckel till kontot. Se även till att deras uppgifter är överförda till Skolverkets provtjänst och att de har gått den webbutbildning som krävs för att arbeta i provplattformen.

Sammanfattning av vad personalen behöver göra för att kunna använda Eduid

 1. Skapa Eduid-konto på webbplatsen för Eduid. Alternativt använd ett befintligt Eduid-konto.
 2. Hoppa över steget att verifiera ditt personnummer. Personnumret verifieras i samband med att säkerhetsnyckeln verifieras.
 3. Koppla en säkerhetsnyckel till kontot enligt instruktionerna.
 4. Verifiera säkerhetsnyckeln med Bankid eller Freja eid plus.
 5. Ge uppgift om Eduid-kontots EPPN till huvudmannen. EPPN hittas genom att logga in i Eduid-kontot, klicka på e-postadressen och sedan på Avancerade inställningar. Längt ned på sidan finns uppgift om EPPN.

Manual: Skapa Eduid-konto, version 1.2 Pdf, 199 kB.

Manual: Administrera personal och elever i Eduid, version 1.1 Pdf, 92 kB.

Administration provtjänsten Länk till annan webbplats.

Eduid, Sunets webbplats Länk till annan webbplats.

Film: Skapa ett Eduid-konto (tid 4:21 minuter)

Den här filmen beskriver hur personalen skapar ett Eduid-konto.

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Innehåll på denna sida