Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten

I e-tjänsten Administration provtjänsten kan skolhuvudmännen göra flera av de förberedelser som krävs för att få tillgång till de digitala nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden i Skolverkets provplattform. Här kan du läsa om e-tjänsten och hur du loggar in.

Det här kan du göra i e-tjänsten

I Administration provtjänsten kan den eller de som är ombud för huvudmannen

 • hämta länken till webbutbildningen om Skolverkets provplattform, för att sedan dela den inom organisationen
 • beställa Eduid som inloggningstjänst, inklusive Eduid som e-legitimation för skolpersonal, om huvudmannen saknar sådana tjänster
 • beställa Eduid som e-legitimation, om huvudmannen saknar en sådan tjänst
 • från den 4 mars 2024: konfigurera samt föra över användaruppgifter för skolpersonal och elever som ska genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd i provplattformen.

Film: Välkommen till Administration provtjänsten (Tid 02:31 minuter)

I den här filmen får du veta mer om vad du kan göra i e-tjänsten Administration provtjänsten och hur de olika funktionerna fungerar.

Logga in i Administration provtjänsten

För att kunna logga in i Administration provtjänsten måste du först ha fått en fullmakt. Genom fullmakten blir du ombud för huvudmannen, vilket ger dig behörighet att överföra uppgifter och att beställa inloggningstjänster.

Dela ut fullmakter till ombud

De personer som ska använda Administration provtjänsten kallas för ombud. Dessa personer behöver ha en fullmakt av huvudmannen. Fullmakten skrivs av huvudmannens huvudkontaktperson via Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud. Huvudkontaktpersonen kan även tilldela fullmakt åt sig själv och därefter logga in i Administration provtjänsten.

Eftersom ombud får tillgång till information om huvudmannen är det viktigt att du som huvudman väljer ombud med omsorg.

Vem är huvudmannens huvudkontaktperson?

Då det är många olika organisationsformer som bedriver skolverksamhet kan Skolverket inte peka ut en specifik roll som huvudkontaktperson. Det är upp till organisationen att utse vem det kan vara.

Det finns två typer av huvudkontaktperson hos huvudman.

 • För enskilda huvudmän med juridisk form aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening är huvudmannens huvudkontaktperson samma som firmatecknaren. Firmatecknarens uppgifter finns hos Bolagsverket.
 • För huvudmän med alla andra juridiska former (till exempel kommuner och ideella föreningar) finns huvudmannens huvudkontaktperson i Skolverkets huvudmannaregister. Under våren 2023 samlade Skolverket in uppgifter till huvudmannaregistret. Ni kan lämna uppgifter via Skolverkets kontaktsida.

Logga in i Mina ombud Länk till annan webbplats.

Kontakta Skolverket

 1. Börja med att ta reda på vem som är den registrerade huvudkontaktpersonen i er organisation. Det kan finnas flera huvudkontaktpersoner.
 2. Om ni inte vet vem som är registrerad huvudkontaktperson kan du via Skolverkets kontaktformulär ange att du vill ta bort alla befintliga huvudkontaktpersoner och ange vilka huvudkontaktpersoner ni vill registrera. Det är viktigt att rätt personer har åtkomst till Mina ombud.
 3. Skolverket skickar därefter ett brev med en säkerhetskod till huvudmannens postadress, som finns registrerad i skolenhetsregistret.
 4. Huvudmannen ringer eller mejlar Skolverket och anger säkerhetskoden.
 5. Skolverket registrerar huvudkontaktpersonen i huvudmannaregistret.
 6. Huvudkontaktpersonen får en bekräftelse via e-post och kan logga in i Mina ombud.

Manualer och stöd

Här hittar du en filmmanual som beskriver hur fullmakter delas ut via Mina ombud och filmmanualer för olika funktioner i Administration provtjänsten.

Film: Dela ut fullmakt till skolhuvudmannens ombud (tid 04:40 minuter)

Film: Hämta användaruppgifter till Skolverkets provtjänst (tid 03:30 minuter)

Film: Skicka användaruppgifter till Skolverkets provtjänst (tid 03:28 minuter)

Film: Filinläsning i Administration provtjänsten (tid 06:24 minuter)

Film: Eduid som e-legitimation för inloggning till Skolverkets provtjänst (tid 3:13 minuter)

Senast uppdaterad 22 februari 2024

Innehåll på denna sida