Frågor och svar

Kommer alla betygsstödjande bedömningsstöd bli digitala?

Det är inte säkert att alla delar av alla betygsstödjande bedömningsstöd kommer att digitaliseras. Om det i utprövningarna visar sig att eleverna inte är vana vid att redovisa lösningar digitalt finns en risk att det blir elevernas digitala kompetens som testas istället för elevenskunskaper i ämnet. I nuläget är det osäkert vilka betygstödjande bedömningsstöd som kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna.