Frågor och svar

Kommer vissa prov även fortsättningsvis översättas till engelska?

Översättning av elevuppgifter till engelska för de elevuppgifter som idag erbjuds på engelska (i NO-, SO-prov och i matematik) kommer inte att tas fram när proven blir digitala. Det gäller även nationella prov i årskurs 3 vilka inte kommer att digitaliseras.

För att konstruera prov som översätts till engelska och lever upp till de nya kvalitetskraven krävs utprövningar bland hundratals elever och bedömning av elevlösningar. Detta är svårgenomfört, tidskrävande och dyrt sett till den relativt begränsade elevgrupp som både får undervisning på engelska och genomför de nationella proven på engelska.