Tekniska förberedelser i korthet

Informationen riktar sig till dig som är huvudman och till dig som är tekniskt ansvarig på huvudmannanivå.

Digitala nationella prov innebär stora skillnader jämfört med nuvarande prov och för att kunna genomföra proven i Skolverkets provplattform krävs flera förberedelser.

Ni behöver utgå från ert nuläge och era tekniska förutsättningar och välja vilka lösningar som passar er organisation bäst för att sedan implementera dem i er verksamhet. Detta arbete tar tid och ni behöver påbörja arbetet i god tid före första provtillfället.

De tekniska förberedelserna består av att

  • skaffa en teknisk lösning för att kunna överföra användaruppgifter till Skolverkets provtjänst
  • skaffa en teknisk lösning för federerad inloggning i Skolverkets provplattform
  • skaffa e-legitimation för skolpersonal för inloggning i Skolverkets provplattform
  • säkerställa att skolorna har digitala enheter och programvaror som fungerar med Skolverkets provplattform
  • säkerställa att skolorna har tillräcklig internetuppkoppling.
Senast uppdaterad 12 januari 2024