Teknisk checklista för digitala nationella prov

Den här checklistan kan ni använda när ni har gjort alla tekniska förberedelser och testat era lösningar med hjälp av de tekniska verifieringstesterna.

Digitala enheter finns till elever och skolpersonal

Skolan har tillräckligt med digitala enheter till elever och skolpersonal så att alla elever i en årskurs, en gymnasiekurs eller en grupp inom komvux kan genomföra proven samtidigt. Det finns även tillräckligt med reservenheter om det uppstår problem innan eller under provgenomförandet.

Internetuppkopplingen är stabil och har tillräcklig kapacitet

Internetuppkopplingen är stabil, säker och har tillräcklig kapacitet så att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp inom komvux kan genomföra proven eller bedömningsstöden samtidigt.

Förberedelser för ett säkert provgenomförande är genomförda

Rektorn har säkerställt att förberedelser är gjorda för att undvika fusk och spridning av provuppgifter. En viktig förberedelse är att elevernas enheter kan försättas i nedlåst läge. Huvudmannen har gett rektorn förutsättningar att kunna genomföra dessa förberedelser.

Skolenhetsregistret innehåller korrekta uppgifter

Uppgifterna i skolenhetsregistret är uppdaterade och korrekta. Skolverket hämtar uppgifter från skolenhetsregistret inför genomförandet av digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Skolenhetsregistret

Skolverket har uppgifter om huvudmannens kontaktperson

Skolhuvudmannen har lämnat korrekta uppgifter om huvudmannens kontaktperson. Beroende på huvudmannens juridiska form hämtar Skolverket uppgifter om huvudmannens kontaktperson från olika register:

  • För enskilda huvudmän som är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomiska föreningar är huvudmannens kontaktperson samma som firmatecknaren. Skolverket hämtar uppgifterna från Bolagsverket. Uppdatera uppgifterna hos Bolagsverket vid behov.
  • För huvudmän med alla andra juridiska former (till exempel kommuner och ideella föreningar) finns huvudmannens kontaktperson i Skolverkets huvudmannaregister. Våren 2023 samlade Skolverket in uppgifter till huvudmannaregistret. Uppdatera vid behov uppgifterna genom att kontakta Skolverket.

Fullmakter är tilldelade till huvudmannens ombud

Huvudmannens kontaktperson har tilldelat fullmakt till de personer som ska ha rätt att agera åt huvudmannen och logga in i Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten. Dessa personer kallas för ombud. Fullmakten tilldelas via Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud.

Mina ombud, Digital tjänst som förvaltas av Bolagsverket Länk till annan webbplats.

Huvudmannen har överfört användaruppgifter

Överföringen har utförts med hjälp av Administration provtjänsten. Om filinläsning har valts som metod är det viktigt att hämta den senaste mallen från skolverket.se.

Inloggningstjänst finns på plats

Elever och skolpersonal har tillgång till en inloggningstjänst som uppfyller Skolverkets tekniska förutsättningar.

Skolpersonalen har en godkänd e-legitimation

Skolpersonalen har en godkänd e-legitimation för att kunna logga in i Skolverkets provplattform. E-legitimationen kan vara en egen, upphandlad eller Eduid e-legitimation.

Teknisk support

Det finns en organisation och resurser för lokal support så att skolan kan få stöd vid tekniska problem eller om det sker incidenter.

Senast uppdaterad 22 maj 2024

Innehåll på denna sida