Tekniskt verifieringstest – överföring av uppgifter via fil

För att elever och personal ska kunna logga in i Skolverkets provplattform krävs flera tekniska förberedelser. En av dem är att föra över uppgifter om era användare till Skolverket i god tid före provgenomförandet. Det finns tre olika sätt att föra över användaruppgifterna på. Här kan ni testa metoden att överföra uppgifter till Skolverket via filinläsning.

Testet är utformat så att ni kan genomföra det på egen hand, valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in testets resultat eller annan statistik.

Testets syfte och målgrupp

Testets syfte är att ni som huvudman eller skolenhet ska kunna verifiera er överföring av användaruppgifter till Skolverket via filinläsning.

Målgruppen är it-tekniker, skoladministratör eller motsvarande roll som hanterar elevuppgifter hos huvudman eller skolenhet.

Avgränsningar

Testet görs i en testmiljö och inga användaruppgifter kommer att läsas in i provplattformen. Detta test fokuserar på överförng av uppgifter (provisionering) och ni kan därför inte verifiera inloggning till provplattformen i samband med testet.

Förkrav

För att kunna göra testet behöver ni ha följande på plats:

  • Relevanta uppgifter sammanställda i Skolverkets mall för överföring av uppgifter till provtjänsten.
  • Personen som ska utföra testet ska ha blivit tilldelad Skolverkets fullmakt för provisionering i Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud, så att personen kan logga in till Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten.

Överföring av uppgifter till Skolverket

Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten

Teknisk information på Github

På Skolverkets sida på Github finns teknisk information som beskriver användarhantering i Skolverkets provtjänst. Där hittar du även tekniska checklistor för överföring av användaruppgifter till provtjänsten.

Användarhantering i Skolverkets provtjänst, Github Länk till annan webbplats.

Utförande

  1. Logga in i Administration provtjänstens testmiljö: https://administrationprovtjansten-verifieringstest.skolverket.se/ Länk till annan webbplats.
  2. Välj vilken huvudman du agerar för
  3. Välj ”Överföra uppgifter”
  4. Välj 3. Ladda upp en Excel- eller CSV-fil manuellt
  5. Ladda upp ifylld mall
  6. Resultat visas.

Testresultat

Ett godkänt resultat betyder att ett antal grundläggande egenskaper är uppfyllda (se attributprofil). Verifieringstestet kan inte bedöma om innehållet i filen är korrekt, exempelvis att användaruppgifterna är korrekta, om användare saknas eller om användare har kopplats till rätt undervisningsgrupp. Det är viktigt att du själv kontrollerar att uppgifterna i filen stämmer.

Om filen inte är godkänd klicka på ”Visa tabell” för att få information om felen som har identifierats. Korrigera sedan felen i din fil och ladda upp den nya versionen för att genomföra ett nytt test.

Kontakta Skolverket

Vid frågor om testet kontakta Skolverket.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 06 mars 2024

Innehåll på denna sida