Tekniskt verifieringstest – överföring av uppgifter via Skolverkets provisionerings-API

För att elever och personal ska kunna logga in i Skolverkets provplattform krävs flera tekniska förberedelser. En av dem är att föra över uppgifter om era användare till Skolverket i god tid före provgenomförandet. Det finns tre olika sätt att föra över användaruppgifterna på. Här kan ni testa att överföra uppgifter via Skolverkets provisionerings-API genom en metod där ni skickar relevanta data från er server till det API som Skolverket har.

Testet är utformat så att ni kan genomföra det på egen hand, valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in testets resultat eller annan statistik.

Testets syfte och målgrupp

Testets syfte är att ni som huvudman eller skolenhet ska kunna verifiera er överföring av användaruppgifter till Skolverket via provisionerings-API.

Målgruppen är it-tekniker eller motsvarande hos huvudman eller skolenhet.

Avgränsningar

Testet görs i en testmiljö och inga användaruppgifter kommer läsas in i provplattformen. Detta test fokuserar på överföring av uppgifter (provisionering) och ni kan därför inte verifiera inloggning till provplattformen i samband med testet.

Förkrav

För att kunna göra testet behöver ni ha följande på plats:

 • Relevanta uppgifter sammanställda enligt Skolverkets attributlista för överföring till provtjänsten
 • Hämtat provtjänstens öppna data från open-data API
 • Skaffat klientcertifikat och etablera integration mot provtjänstens auktoriseringsserver
 • Personen som ska utföra testet ska ha blivit tilldelad Skolverkets fullmakt för provisionering i Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud, så att personen kan logga in till Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten.

Överföring av uppgifter till Skolverket

Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten

Teknisk information på Github

På Skolverkets sida på Github finns teknisk information som beskriver användarhantering i Skolverkets provtjänst. Där hittar du även tekniska checklistor för överföring av användaruppgifter till provtjänsten.

Användarhantering i Skolverkets provtjänst, Github Länk till annan webbplats.

Utförande

 1. Logga in i Administration provtjänstens testmiljö: https://administrationprovtjansten-verifieringstest.skolverket.se/ Länk till annan webbplats.
 2. Välj vilken huvudman du agerar för
 3. Välj ”Överföra uppgifter”
 4. Välj 2. Skicka uppgifterna till Skolverket automatiskt via ett API
 5. Kopiera URL för verifieringstestets provisionerings-API
 6. Skicka uppgifter till verifieringstestets provisionerings-API med huvudmannens klient enligt nedanstående flöde:
  a. Huvudmannens klient hämtar JWT från provtjänstens auktoriseringsserver
  b. Klienten ska verifiera JWT och skicka JWT i varje anrop som görs mot verifieringstestets-API
  c. Huvudmannens klient ska skicka alla uppgifter som behövs i provtjänsten
  Uppgifterna ska skickas i följande ordning: Person -> Duty -> Group -> Activity
  d. Verifiera att status är godkänd.

Testresultat

Ett godkänt resultat betyder att ett antal grundläggande egenskaper är uppfyllda (se attributprofil). Verifieringstestet kan inte bedöma om överförda uppgifter är korrekta, exempelvis att användaruppgifterna är korrekta, om användare saknas eller om användare har kopplats till rätt undervisningsgrupp.

Kontakta Skolverket

Vid frågor om testet kontakta Skolverket.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 06 mars 2024

Innehåll på denna sida