Aktualitet viktigast när unga värderar information

Aktualitet har stor betydelse när unga värderar information på nätet. Unga lägger också i hög grad märke till visuella element och föredrar sidor med stor mängd information, men där de kan identifiera tydliga nyckelord som kan relateras till de ämnen som sökningen handlar om.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Uppgifterna kommer från en litteraturöversikt som en grupp amerikanska forskare vid Harvard har gjort. I översikten sökte de bland annat svar på frågorna: Hur söker unga, hur värderar de information och hur skapar de på nätet? Genomgången, som fokuserar unga under arton år, baseras främst på studier inom pedagogik, sociologi, biblioteks- och informationsvetenskap.

Ungas informationssökande sker både på nätet och via andra medier. Det handlar alltså inte om antingen eller utan det är en rad olika informationskällor som används beroende på sökningens syfte. Flera studier visar att sökprocessen avslutas av flera skäl. Ofta har personen fått tillräckligt med information, men lika ofta är det motivationen som tryter, personen blir uttråkad eller får helt enkelt för mycket information.

Sökbeteende och strategier förändras

Forskningen visar även att ungas sökbeteende och strategier ständigt förändras och speglar hur nätet och sökmotorerna har utvecklats. Litteraturgenomgången visar däremot ganska lite om hur unga söker visuellt och interaktivt innehåll på nätet – till exempel på sidor som Youtube – något som forskarna efterlyser.

När unga ska värdera information går de i första hand på aktualitet. Det är ett kriterium som de har gemensamt med vuxna. Störst tilltro får sidor som slutar på exempelvis .gov eller .edu medan man litar mindre på sidor som avslutas med .com. Den viktigaste signalen för unga, både när de söker och värderar, är visuella element. Det finns också några studier som visar att unga anser att grafik och multimedia indikerar kvalitet.

Kunskaper tas inte till vara i skolan

När det handlar om skapande rör sig unga, som väntat, bland en rad olika sociala platser på nätet. Men det är inte i skolan de lär sig att skapa innehåll på nätet. Lärandet sker på egen hand eller tillsammans med kompisar. Unga har alltså utvecklat en rad kunskaper om både sökning, värdering och skapande som borde vara intressanta i en utbildningskontext, men som inte tas tillvara i så hög grad där. Det går alltså inte att hoppas på ”skill transfer”, det vill säga direkt överföring av kunskap och kompetens från ett område till ett annat, menar forskarna.

Text: Marie Leijon

Rapporten Youth and Digital Media: From Credibility to Information Quality Länk till annan webbplats.

Publicerad 06 mars 2012.  Senast uppdaterad 16 september 2020.