ICCS: en studie om demokrati och samhällsfrågor

ICCS är en internationell studie som undersöker hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare i samhället. Studien vänder sig till grundskoleelever i årskurs 8. ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study.

Inom ramen för ICCS får eleverna genomföra ett kunskapstest om demokrati- och samhällsfrågor. Genom studien kan vi se trender i elevers kunskaper. ICCS beskriver också skillnader i vad elever tycker är viktigt i samhället.

Svenskt styrkebesked i senaste studien

Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och visar ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter. De svenska eleverna har en genomsnittlig poäng på 579 på ICCS kunskapsprov 2016. Det är 62 poäng mer än genomsnittet för samtliga deltagande länder. Sverige är ett av de länder där eleverna presterar bäst, i nivå med resultaten för Danmark, Taiwan och Finland.

Diagram: Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån

Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån har ökat från 40 procent till 58 procent mellan 2009 och 2016.

För elever i årskurs 8

Syftet är att undersöka hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare i både det lokala, nationella och globala samhället. ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study.

I den senaste studien deltog Sverige med omkring 3 500 elever från 155 utvalda skolor tillsammans med elever från 20 andra länder. Varje land deltog med ett slumpmässigt urval av skolor och varje skola deltog i sin tur med en eller två klasser i årskurs 8.

Sverige är ett av de länder som förbättrat sina resultat mest sedan förra studien. De svenska åttondeklassarnas resultat har förbättrats med 42 poäng sedan ICCS genomfördes första gången 2009.

Kön och bakgrund har stor betydelse

Flickor presterar bättre än pojkar och elever med större socioekonomiska resurser presterar bättre än de med mindre resurser. Resultaten skiljer sig också mellan grupper av elever med olika migrationsbakgrund.

Skolverkets rapport ICCS 2016

Sammanfattning av ICCS 2016 i pressmeddelande

Tidigare resultat i ICCS

Redan 2009 när Sverige första gången var med i ICCS placerade sig svenska åttondeklassare i topp i synen på jämställdhet. De hade också relativt goda kunskaper om demokrati- och samhällsfrågor, svenska elever presterade över det internationella genomsnittet. I internationell jämförelse fanns också då ett starkt stöd för lika rättigheter för olika grupper i samhället.

Skolverkets rapport ICCS 2009

Skolverkets fördjupade analys till ICCS 2009, Skolor som politiska arenor

Skolverkets rapport Medborgarkunskaper i sikte. Nordisk jämförelse och fördjupad analys av elevers svårigheter i ICCS 2009

Skolverkets kunskapsöversikt Skolan och medborgarskapandet. Aktuell forskning om hur svenska elever rustas för en framtid som samhällsmedborgare i en demokrati

Tidigare liknande studier

År 2009 var första gången som ICCS genomfördes men det har gjorts liknande studier av IEA vid två tillfällen tidigare. 1971 ägde den så kallade sexämnesstudien rum och 1999/2000 genomfördes CIVED (Civic Education Study). ICCS bygger till viss del på båda dessa tidigare undersökningar om samhällsfrågor men använder mer avancerade mätmetoder och är anpassad till de nya utmaningar som finns när det gäller att utbilda unga människor till medborgare.

Mer om ICCS

ICCS är en omfattande studie som pågår under en lång period och innefattar både förstudie och huvudstudie. Syftet med förstudien är att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien. Resultatet redovisas endast på nationell nivå.

Externa länkar

ICCS webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Data Processing and Research Centre på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats

Kontakt

Kristina Sonmark
08-52733143
kristina.sonmark@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 november 2019

Innehåll på denna sida