Frågor och svar

Hur länge pågår studierna?

Flertalet studier upprepas med 3-5 års intervall. Tidplanen för varje studie är omkring fyra år, från uppstart till det att en slutrapport kan presenteras. Inom den tidsramen planeras studien, en förstudie och en huvudstudie genomförs samt resultaten sammanställs till rapporter.