Frågor och svar

Hur organiseras studierna?

Studierna organiseras av internationella organisationer som OECD, IEA och EU-kommissionen. Skolverket tar i allmänhet ansvar för huvuddelen av studiernas genomförande. Det sker dock i samverkan med forskare från universitet och högskolor, i synnerhet när det gäller att bedöma och värdera provuppgifter och att analysera och kommentera resultaten.