Frågor och svar

Stämmer studiernas frågor med svenska läro- och kursplaner?

Genom att delta tidigt i arbetet med studien kan vi vara med och påverka prov och enkäter så att de i så hög grad som möjligt avspeglar de svenska måldokumentens skrivningar. Eftersom de internationella studierna bestäms av många samverkande länder kan de aldrig fullständigt avspegla de svenska läro- och kursplanerna, men samma förhållande gäller också för andra deltagande länder.