TALIS: en studie om lärares och rektorers arbete i förskolan och grundskolan

TALIS står för The Teaching and Learning International Survey och är en internationell studie som vänder sig till lärare och rektorer i förskolan och grundskolans årskurs 7–9. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor för att förbättra elevernas lärande.

TALIS undersöker

Studien är initierad av OECD och är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas myndigheter med ansvar för utbildning. Projektet stöds av TUAC (OECD:s fackliga rådgivarkommitté) och EU-kommissionen. TALIS har genomförts vid tre tillfällen, 2008, 2013 och 2018. Sverige gick med 2013. I den senaste undersökningen 2018 deltog 555 svenska skolor från lågstadiets årskurs 1 till gymnasiets årskurs 3 tillsammans med 47 länder från hela världen.

TALIS genomförs nästa gång 2024 och Sverige kommer då att delta med förskolan och högstadiet. De första resultaten publiceras hösten 2025 i form av en nationell och en internationell rapport. Svenska fördjupningar på prioriterade områden kommer att följa på dessa huvudresultat och det kommer även att bli möjligt att själv ladda ner den nya datan för att göra behovsanpassade analyser.

Här kan du titta på presskonferensen från när TALIS 2018 presenterades i Stockholm. De svenska resultaten finns samlade i två rapporter i länkarna nedan. Här finns också alla enkäter och nedladdningsbar data från 2018.

Vad lärde vi oss av TALIS 2018?

Svenska lärare trivs med sitt arbete

Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete och de flesta skulle också fortfarande välja att bli lärare om de fick välja om på nytt, men omkring var tionde lärare ångrar sitt yrkesval. Över 90 procent av lärarna tycker om att arbeta på sin nuvarande skola och nästan alla lärare är nöjda med sina insatser. Nästan 8 av 10 tycker också att fördelarna med att vara lärare tydligt uppväger nackdelarna.

Lärare stannar kortare tid på skolan

Fem år är den genomsnittliga tid som svenska högstadielärare stannar på sin arbetsplats. En högstadierektor stannar i snitt tre år, en kort tid jämfört med både de nordiska länderna och genomsnittet i OECD.

Lärarna lägger mindre tid på administration

Sedan 2013 har högstadielärare minskat den tid de lägger på administration med i snitt en timme i veckan, från fyra till tre timmar. Högstadielärarna lägger i genomsnitt 19 timmar i veckan på undervisning, vilket är tre timmar mindre än genomsnittet i OECD.

Läraryrkets upplevda status ökar

Andelen högstadielärare som anser att läraryrket har hög status i samhället har fördubblats sedan 2013, från 5 till 11 procent. Uppgången har skett från en mycket låg nivå och vid en internationell jämförelse är 11 procent fortfarande en låg andel. Genomsnittet i OECD är 26 procent.

Kontakt

Christina Sonmark, projektledare
E-post: christina.sonmark@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3143

Senast uppdaterad 09 augusti 2022