TALIS: en studie om lärares och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan

TALIS är en internationell studie som vänder sig till lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor för att förbättra elevernas lärande. TALIS står för The Teaching and Learning International Survey.

Under våren 2018 deltog 555 svenska skolor i TALIS 2018 tillsammans med 47 länder från hela världen. Sverige deltog med lärare från låg- och mellanstadiet, högstadiet samt gymnasieskolan.

TALIS 2018 presenteras onsdagen den 19 juni kl. 11:00. Här nedan kan du titta på presskonferensen.

TALIS undersöker

TALIS är en internationell studie som fokuserar på lärares och rektorers yrkesvardag. TALIS vänder sig till lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan. Studiens syfte är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor.

Studien är initierad av OECD och är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas myndigheter med ansvar för utbildning. Projektet stöds av TUAC (OECD:s fackliga rådgivarkommitté) och EU-kommissionen. TALIS har genomförts vid tre tillfällen, 2008, 2013 och 2018. Sverige var med 2013 och 2018. Resultaten från 2018 presenteras i två delrapporter. Delrapport 1 kom den 19 juni 2019 och delrapport 2 publiceras i mars 2020.

Resultaten från TALIS 2018

Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete men högstadielärarna stannar kortare tid på sin arbetsplats än tidigare. Det visar studien TALIS 2018 som belyser lärares och rektorers arbete.

De flesta svenska lärare skulle fortfarande välja att bli lärare om de fick välja om på nytt men omkring var tionde lärare ångrar sitt yrkesval. Över 90 procent av lärarna tycker om att arbeta på sin nuvarande skola och nästan alla lärare är nöjda med sina insatser. Nästan 8 av 10 tycker också att fördelarna med att vara lärare tydligt uppväger nackdelarna.

Lärare stannar kortare tid på skolan

Fem år är den genomsnittliga tid som svenska högstadielärare stannar på sin arbetsplats. En högstadierektor stannar tre år. För högstadielärarna är det en kort tid jämfört med både de nordiska länderna och genomsnittet i OECD.

Lärarna lägger mindre tid på administration

Sedan 2013 har högstadielärare minskat den tid de lägger på administration med cirka en timme i veckan, från fyra till tre timmar. Högstadielärarna lägger i genomsnitt 19 timmar i veckan på undervisning, vilket är tre timmar mindre än genomsnittet i OECD.

Läraryrkets upplevda status ökar

Andelen högstadielärare som anser att läraryrket har hög status i samhället har fördubblats sedan 2013, från 5 till 11 procent. Uppgången har skett från en mycket låg nivå och vid en internationell jämförelse är 11 procent fortfarande en låg andel. Genomsnittet i OECD är 26 procent.

Delrapport 1: TALIS 2018. En studie om lärares och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Delrapport 2: TALIS 2018

Pressmeddelande TALIS 2018länk till annan webbplats

Enkäterna TALIS 2018länk till annan webbplats

Resultaten från TALIS våren 2013

Skolverkets huvudrapport TALIS 2013länk till annan webbplats

Kontakt

Kristina Sonmark, projektledare
E-post: kristina.sonmark@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3143

Senast uppdaterad 19 maj 2021

Innehåll på denna sida