Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet

Vårens pandemi har haft små effekter på resultaten och generellt har övergången till distansundervisning i gymnasieskolan fungerat väl. Det är några av slutsatserna i vår delredovisning om pandemins konsekvenser för skolväsendet.

Rapporten bygger på ett antal undersökningar som genomförts av Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) under våren 2020. I rapporten presenteras också preliminär statistik om skolresultat från grundskolan och gymnasieskolan, läsåret 2019/2020.

Ta del av delredovisningen

Kontakt

08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .