Uppföljningar av coronapandemins konsekvenser

Här hittar du våra rapporter och undersökningar om konsekvenserna av coronapandemin på förskolan, skolan och komvux.

Skolverket har sedan coronapandemin bröt ut genomfört flera undersökningar om hur förskolan, skolan och vuxenutbildningen har påverkats av pandemin. Utöver de rapporter som ingår i vårt regeringsuppdrag att följa upp konsekvenserna covid-19-pandemin på utbildningen i skolväsendet har vi gjort flera snabbstudier.

Senaste rapporterna