Uppföljningar av coronapandemins konsekvenser

Här hittar du våra undersökningar om konsekvenserna av coronapandemin på skolan och komvux. Snabbstudierna bygger på intervjuer och enkäter med skolhuvudmännen.

Skolverket har sedan coronapandemin bröt ut genomfört flera undersökningar om hur skolan och vuxenutbildningen har påverkats av pandemin. Vi har bland annat undersökt hur omställningen till distansundervisningen fungerat, hur frånvaron ser ut och vilka utmaningarna är. Vi har även genomfört två webbenkäter som riktats till personal inom förskola, skola och vuxenutbildning.