Apl-satsning med vinster för lärare, arbetsgivare och elever

På Göinge utbildningscenter i skånska Sibbhult satsar man sedan flera år extra tid och resurser på att utveckla arbetet kring apl på sina gymnasiala yrkes- och kombinationsutbildningar. Bland annat har en apl-samordnare anställts, och alla elever går en introduktionskurs inför apl. Vinster syns för lärare, arbetsgivare och elever.

Andreas Hügard. Foto: Jakob Hydén.

Verksamheten ligger i Östra Göinge kommun och här finns en rad yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Tre av dem – vård, industri och trädgårdsskötsel – bedrivs även som förberedande kombinationsutbildningar med samordnad yrkes- och språkundervisning.

Men det som sticker ut organisationsmässigt är framför allt den tydliga och systematiska satsning verksamheten gjort på apl-arbetet och på att bygga upp en samverkan med branschen i regionen.

– Apl-satsningen är ett medvetet drag som vi beslutade om 2018. Tidigare låg det ansvaret mycket på lärarna, men vi såg med ett ökande elevunderlag att det behövdes mer resurser för att kunna ha en nära kontakt med branschen och få till ett mer professionellt bemötande gentemot företagen, säger utbildningskoordinator Andreas Hügard.

– För lärarnas del var det också så att apl-arbetet tog väldigt mycket tid i anspråk som kan användas på ett bättre sätt.

Handledarens betydelse

För fyra år sedan anställdes en apl-samordnare vars uppgift bland annat är att skaffa apl-platser, göra uppföljningar på arbetsplatser, arbeta med kundbearbetning, omvärldsbevaka och ha kontakt med branschen. Senare har ytterligare resurser fogats till apl-kompetensen: två personer på deltid varav en talar arabiska.

– Apl-tiden är väldigt betydelsefull. Där formas mycket av elevernas framtida yrkesliv och därför är det också så viktigt att de kommer till rätt arbetsplats och får rätt handledare. Det gäller att lyssna in alla berörda och göra någon form av sammanvägning – läraren, företaget, handledaren och så klart eleven själv, säger Andreas Hügard.

Joakim Ekelund. Foto: Jakob Hydén.

Det är handledaren som har den stora avgörande betydelsen för hur apl-perioden ska bli, säger apl-samordnaren Joakim Ekelund. I kontakterna med branschen lägger han därför större vikt vid att hitta rätt handledare än att hitta rätt företag.

– Företaget är givetvis också viktigt, men handledaren är prioriterad. Den personen spelar en så otroligt viktig roll, inte bara genom det rent professionella utan också genom att erbjuda en väg in i företaget rent socialt. Det är viktigt att eleverna blir en del av gemenskapen, att de vågar ta plats och prata.

Språkinriktad yrkesdagbok

Handledarna uppmuntras att gå Skolverkets handledarutbildning, men får också stöd och hjälp av apl-samordnaren – inför praktikperioden men även kontinuerligt när eleven är på arbetsplatsen.

En av uppgifterna som handledarna får under praktikperioden är att hjälpa eleven att föra sin yrkesdagbok. Den är språkinriktad och handlar till stor del om nya ord och begrepp som har dykt upp under arbetet. Dokumentationen sker digitalt via elevernas lärplattform och när eleverna återvänder efter apl utgör dagboken en stomme i uppföljningsarbetet.

Inför apl-perioden genomgår alla elever också en tio veckor lång introduktionskurs som ska förbereda dem inför vistelsen på arbetsmarknaden. Det handlar om basala kunskaper som vad det innebär att vara på en arbetsplats, vilka lagar och regler som gäller och vilken roll facket har.

– Jag har ofta sett elever få en ”nära-jobbet-upplevelse”. När apl börja närma sig blir de nervösa och får kalla fötter. Man förstorar problemen och det är faktiskt inte så konstigt. Tänk dig själv att aldrig ha varit ute på en svensk arbetsplats! Allting är ju totalt nytt. Så med orienteringskursen vill vi avdramatisera och förbereda dem så mycket som det går, säger Joakim Ekelund.

Bättre förberedda

Kursen har gett omvittnat goda resultat. Arbetsgivare talar om elever som kommer bättre förberedda, som förstår vad som krävs av dem och som klarar det sociala samspelet på ett bättre sätt.

Petra Färdig Mössler. Foto: Jakob Hydén.

Biträdande rektor Petra Färdig Mössler säger sig se en tydlig kvalitetshöjning kopplad till apl-satsningen.

– Att vi har en apl-samordnare innebär att vi har en person som har det övergripande ansvaret, som sköter alla kontakter med branschen, som ser till att göra kartläggningar och riskanalyser och ser till att vi kan erbjuda goda arbetsplatser till våra elever. Det ger oss en högre kvalitet på apl-tiden och det underlättar oerhört mycket för våra lärare, samtidigt som kontakterna med företagen blir smidigare.

Teori och praktik

Naser Ghajeri och Mustafa Alzedan går båda den förberedande utbildningen Trädgård och skötsel mot utomhusmiljö i Sibbhult. På torsdagar har de som regel praktiskt arbete och kan till exempel jobba på kyrkogården, klippa gräs eller göra en lekplatsinventering. Undervisningen är då planerad av yrkesläraren och språkläraren gemensamt och båda lärarna är med på plats.

– Vi läser svenska och trädgårdskunskap samtidigt. Det är en . Vi lär oss olika termer, maskiner och olika sysslor som hör till trädgårdsskötsel. Vår språklärare förklarar först för oss vad vi ska göra, sedan får vi göra det i praktiken. Så det innebär att teori och praktik hänger ihop, säger Mustafa Alzedan.

När de inte har praktisk undervisning läser de grundläggande svenska som andraspråk på en annan skolenhet, berättar Naser Ghajeri. Han menar att kombinationen av yrkes- och språkundervisning är ett bra komplement till den vanliga svensk-undervisningen.

– När vi har varit ute och arbetet så gör vi en sammanfattning tillsammans med vår lärare. Vi pratar om vad vi har lärt oss, vilka nya ord och liknande. Det är skillnaden mot vanlig undervisning. Den är också bra, men där är det mer skriftligt. Här handlar det mer om att lyssna och prata.

Naser Ghajeri och Mustafa Alzedan. Foto: Jakob Hydén.

Trädgård och skötsel mot utomhusmiljö i Östra Göinge

 • Utbildningsplats: Sibbhult i Östra Göinge kommun.
 • Kursen Förberedande skötsel är utformad som en kombinationsutbildning. Eleverna läser då grundläggande sva 3/4, yrkessvenska, digital kompetens, studieteknik och skötsel av utemiljöer.
 • Efter att den förberedande kursen är avklarad och eleven har uppnått grundläggande nivå i sva, erbjuds den ordinarie kursen Skötsel av utemiljöer. Utbildningen ges på heltid under två terminer. Bland delkurserna kan nämnas växtkunskap, service och bemötande och trädgårdsmaskiner. Apl sker under tre veckor termin 1 och under 5 veckor termin 2. Inför kursen går samtliga elever en apl-introduktion.
 • I Sibbhult ges också kursen Yrkesintroduktion. Eleven läser då den sista kursen i sfi och får samtidigt information om olika yrken. Förkunskapen som krävs är betyg från sfi c eller motsvarande kunskaper.

Kursupplägg

Förberedande utbildning – Skötsel av utemiljöer (Höst)

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå,
  nationell delkurs 1 (100 poäng).
 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå,
  nationell delkurs 2–4 (200 poäng).
 • Yrkessvenska (100 poäng).
 • Orienteringskurs: Skötsel av utemiljöer (100 poäng).
 • Orienteringskurs: Arbetsmiljö och säkerhet (100 poäng).

Förberedande utbildning – Skötsel av utemiljöer (Vår)

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå,
  nationell delkurs 1 (100 poäng).
 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå,
  nationell delkurs 2–4, (200 poäng).
 • Apl-introduktion (50 poäng).
 • Yrkessvenska (100 poäng).
 • Skötsel av utemiljöer (100 poäng).
 • Orienteringskurs: Beskärning och trädvård (50 poäng).
 • Orienteringskurs: Digital kompetens (50 poäng).

Läs mer

Här kan du läsa mer om de övriga fyra verksamheterna som deltog i Nationellt Centrum för svenska som andraspråks (NC) utbildning i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux under hösten 2022. 

Språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i kombinationsutbildningar

Här kan du som är verksam inom komvux ta del av vårt stöd för att planera eller genomföra kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Senast uppdaterad 19 februari 2023.