Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar - inspiration

Här presenteras två föreläsningar där en huvudman och en skolledare delar med sig av sina framgångsfaktorer och erfarenheter i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.

Kommuner och fristående huvudmän har delat med sig av erfarenheter om kommunernas aktivitetsansvar under dialogkonferenser arrangerade av Skolverket. Det handlar om hur de organiserar och arbetar dels med kommunernas aktivitetsansvar, dels med studiebevis för att få fler att fullfölja sina studier. Två av föreläsningarna har filmats och visas här.

Film: Föreläsningen där Karlstads kommun berättar om sitt arbetssätt med kommunernas aktivitetsansvar (tid 20:13)

Filmen vänder sig till huvudmän, skolchefer och skolledare. I denna föreläsning får du ta del av Karlstad kommuns erfarenheter av aktivitetsansvaret, och de berättar om sina framgångsfaktorer:

  • En stark politisk förankring så att det är en prioriterad verksamhet i hela kommunen, det vill säga att det är kommunfullmäktige som beslutat om aktivitetsansvaret och att det åtföljs av styrning och ledning ända ner på verksamhetsnivån.
  • Ordentligt med resurser för att genomföra verksamheten med kommunernas aktivitetsansvar.
  • En väl genomtänkt plan för hur kommunernas aktivitetsansvar ska genomföras.
  • Ungdomarna inom aktivitetsansvaret är ”allas ungdomar” i hemkommunen. Det är inte enbart en förvaltning det handlar om.

Film: Karlstads kommun berättar om sitt arbetssätt med kommunernas aktivitetsansvar (tid 1:30)

Karlstads kommun berättar kort om sina framgångsfaktorer och om hur de arbetar med kommunernas aktivitetsansvar.

Film: Föreläsningen där Hermods gymnasium i Göteborg berättar om hur de arbetar för att behålla eleverna (tid 31:25)

I denna föreläsning kan du ta del av hur Hermods gymnasium i Göteborg arbetar för att få elever med studiebevis att fullfölja sina studier till en gymnasieexamen eller motsvarande.

Av 21 elever med studiebevis år 2016/2017 började 12 elever att studera på kommunal vuxenutbildning hösten 2017. Det är ingen slump utan det ligger ett hårt arbete bakom. Rektorn på Hermods gymnasium i Göteborg berättar här om skolans arbete med att förebygga avhopp och motivera elever att med studiebevis att fullfölja sina studier.

Film: Så arbetar Hermods gymnasium för att behålla eleverna (tid 1:30)

Rektorn på Hermods gymnasium i Göteborg berättar kort om sina framgångsfaktorer och hur de jobbar för att behålla eleverna.

Senast uppdaterad 28 januari 2021