"Jag skulle vilja ta ett större ansvar på min arbetsplats"

– Jag vill ta ett större ansvar på min arbetsplats, och därför behöver jag utveckla mitt språk. Det säger Hala Alhendi, en av deltagarna i de språkfrämjande insatser som Skolverket erbjuder anställda i förskolan på uppdrag av regeringen.

Sedan hösten 2022 pågår språkfrämjande och kompetensutvecklande insatser för anställda i förskolan i hela landet. Insatserna vänder sig framför allt till anställda på förskolor i behov av språkfrämjande stöd.

Förskolepedagog Hala Alhendi.

En av dem är Hala Alhendi, pedagog på en förskola i Hägersten-Älvsjö i Stockholm, som deltar i en kurs som utbildningsföretaget Hermods anordnar på uppdrag av Skolverket.

"Viktigt för mig att utveckla mitt språk"

– Redan i dag kan jag utföra många olika typer av arbetsuppgifter, säger hon. Men på sikt skulle jag vilja ta ett större ansvar på min arbetsplats, och då blir det naturligtvis viktigt för mig att utveckla mitt språk, både skriftligt och muntligt.

En annan deltagare berättar att hon tidigare har läst svenska för invandrare. Men det här är något helt annat, säger hon.

– Den här kursen är mer inriktad på mitt yrke som pedagog, vilket är väldigt bra.

Hon berättar att hon ofta och gärna läser högt på svenska för barnen på förskolan. Däremot skriver hon inte så mycket på jobbet, berättar hon.

– Men det är något jag skulle vilja ändra på. Jag vill bli starkare på att skriva på svenska. Därför föreslog min biträdande chef att jag skulle gå den här kursen.

Förskolepedagog Sima Sumsun Nahar.

Rollspel inspirerade av verkliga händelser

Totalt omfattar Hermods utbildning 17 kurstillfällen under lika många veckor med vitt skilda kursmoment eller moduler, som till exempel En dag på förskolan, Förskolans uppdrag, Information om yrket, Kommunikation på arbetsplatsen, Verksamhetsnära arbetsmodeller samt Mångfald, jämställdhet och normkritik.

Ett uppskattat inslag bland deltagarna är de återkommande rollspelen med situationer inspirerade av verkliga händelser som pedagogerna är väl bekanta med från sin egen vardag på förskolan.

Utbildaren Jessica Wahlberg från Hermods.

Jessica Wahlberg.

Kan hjälpa barnen att bli tryggare i sitt språk

– Vi vill att de ska kunna känna sig trygga i sitt språk och i sin yrkesroll, inte minst i kommunikationen med barnen och vårdnadshavarna, säger utbildaren Jessica Wahlberg från Hermods.

– Och om våra deltagare känner sig tryggare i sitt språk så kan de också hjälpa förskolebarnen att bli tryggare i sitt språk. Den här typen av utbildningsinsatser är oerhört viktig av många olika anledningar.

Ett förhållningssätt för hela arbetsplatsen

Målet med utbildningen är att den ska komma alla på arbetsplatsen till godo, det vill säga inte endast dem som deltar fysiskt vid kurstillfällena, berättar Leif Hejdenberg, pedagogisk ledare på Hermods.

Leif Hejdenberg, pedagogisk ledare på Hermods.

– Vi vill inkludera hela personalgruppen. Kompetensutveckling i ett bredare perspektiv berör inte bara den enskilda individen, utan är ett förhållningssätt för hela arbetsplatsen, säger han.

Utgår alltid från deltagarna

En viktig del av Hermods upplägg är att arbeta medvetet med att väcka deltagarnas nyfikenhet och motivation, som Leif Hejdenberg beskriver som en förutsättning för lärande och utveckling.

– Det gör vi bland annat genom att alltid utgå från deltagarna. Vi frågar både gruppen och varje enskild individ vad de vill utveckla och träna på. På så sätt blir de själva intresserade av att ta nästa steg, kommunikativt och språkligt.

Vi vill inkludera hela personalgruppen. Kompetensutveckling i ett bredare perspektiv berör inte bara den enskilda individen, utan är ett förhållningssätt för hela arbetsplatsen.

Bästa möjliga samvaro för barnen

I en lugn och kommunikativ miljö där pedagogerna lyssnar till varandra, låter barnen tala till punkt och uttrycka sig muntligt eller fysiskt ökar också förutsättningarna för att barnen ska känna sig sedda, hörda och bekräftade, konstaterar Leif Hejdenberg.

– Det är ju också vad det hela handlar om. Ytterst handlar det om förskolornas arbetsmiljö och om hur vi skapar bästa möjliga samvaro för barnen.

Förskolepedagogerna Suchada Odell och Sima Sumsun Nahar.

Språkfrämjande insatser vänder sig till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket. Språkträning för personalen leder till högre kvalitet i utbildningen, till att barnens språk utvecklas och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklassen.

Anmäl intresse här

Du som är huvudman kommer att bli kontaktad av den utbildningsanordnare som har fått i uppdrag att genomföra insatserna för språkträning i ditt område. Du kan också anmäla ditt intresse direkt på webbplatserna hos de båda utbildningsanordnarna Merit och Hermods.

Anmäl intresse här

Läs mer

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna erbjuds sedan hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna erbjuds de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi på Skolverket har upphandlat.

Språkträning för anställda i förskolan

Senast uppdaterad 20 juni 2023.