Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan i Malmö

Hermodsdalsskolan med elever i årskurser F–9 är en av skolorna i Malmö stad som har infört andra yrkeskategorier i skolan för att avlasta lärare. Här berättar personal på skolan och huvudmannen om hur de gick tillväga och hur de arbetar idag. En forskare har också följt skolans arbete med att avlasta lärare.

Dessa lärande exempel ingår i webbstödet om att avlasta lärare med kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompetenser

Film: kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan, rektor (tid 05:10 min.)

Ulrika Bokelund, rektor på Hermodsdalsskolan, berättar om deras arbete med kompletterande kompetenser.

Film: kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan, huvudman (tid 04:57 min.)

Vi ville förbättra arbetsmiljön för lärare, berättar Martin Strand, enhetschef på grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Film: kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan, lärare (tid 05:22 min.)

Vi får mycket mer tid för vårt uppdrag, säger förstelärarna Anneli Altenhammar och Åsa Johansson på Hermodsdalsskolan i Malmö.

Film: kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan, elevkoordinatorer (tid 06:28 min. )

Vi kan hantera situationer direkt när de uppstår, säger Jens Dekker och Mathilda Vahlgren, elevkoordinatorerna på Hermodsdalsskolan i Malmö.

Film: kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan, forskare (tid 04:06 min.)

Man stärker det sociala och relationella arbetet, menar Jonas Sjölander, forskningsledare i Malmö stad.

Senast uppdaterad 26 juni 2023.

Relaterat

  • Arbetsförmedlingen

    Anställa personal med anställningsstöd

    Hjälp någon att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som du får bidrag till personens lön.

  • Leda och organisera

    Avlasta lärare med lärarassistenter

    Många lärare har en hög arbetsbelastning och behöver få avlastning för att kunna ha mer fokus på undervisningen. Det här stödet är en hjälp till huvudmän och rektorer i det arbetet.