Podd: Undervisning i förskolan

Det står i läroplanen att undervisning ska bedrivas i förskolan. Men vad innebär det, och hur ska professionen tolka begreppet?

I den här podcasten medverkar forskare från fyra svenska universitet. Tillsammans ger de sin syn på vad undervisning är och exempel på hur man kan tänka när det gäller planerad och spontan undervisning.

Podcasten riktar sig till barnskötare, förskollärare, rektorer, huvudmän och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Medverkande:
Anna Palmer, Stockholms universitet
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
Sonja Sheridan, Göteborgs universitet
Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet
Pia Williams, Göteborgs universitet
Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola

Senast uppdaterad 27 november 2019

Relaterat