Skolverket

Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt

tumnagel

Den här kunskapsöversikten ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan.

I översikten ingår kapitel skrivna av fjorton forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en helhet, men kapitlen kan även läsas fristående. Översikten riktar sig till barnskötare, förskollärare, förskolechefer och huvudmän, och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Ladda ner som PDF (672 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page