Skapa musik med digitala verktyg

Med digitala verktyg kan eleverna utveckla sitt eget musikskapande från idé till egen musikproduktion, och göra inspelningar med bra ljudkvalitet. Det går också att kombinera olika instrument och digitala verktyg med varandra.

Det finns olika typer av digitala verktyg som kan användas i undervisningen:

  • digitala verktyg där eleverna kan skapa olika ljud och loopar
  • verktyg där man kan spela in färdiga låtar
  • digitala verktyg som kan likställas med fysiska instrument

När låtarna är inspelade kan eleverna också dela dem med läraren eller med sina klasskamrater för att kunna få återkoppling. På så sätt ger undervisningen eleverna möjlighet till reflektion kopplat till sitt egna och andras musikskapande.

Musikens byggstenar

I program för musikproduktion kan eleverna lära sig om och själv testa musikens byggstenar. Det är exempelvis sound, melodi, harmoni, rytm och text. Det finns program där eleverna kan komponera egna låtar genom att dra och släppa ljudmoduler.

Digitala verktyg i läroplanen

I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Det finns fyra aspekter av digital kompetens beskrivna i läroplanens första och andra del. Dessa ska alla lärare ta med i sin undervisning.

Läs mer om de fyra aspekterna av digital kompetens i Skolverkets publikation Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Digitala verktyg för ljud, musikskapande och bearbetning är kursplanens benämning på digitala instrument och programvaror. Digitala verktyg jämställs även med andra verktyg, till exempel musikinstrument, som en väg till att förstå och utöva musik. I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram som en del i elevernas eget musikskapande.

I kursplanen står det att eleverna ska utveckla kunskap i att använda

  • digitala verktyg för ljud och musikskapande i årskurserna 4–6
  • digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurserna 7–9.

Film: Digitala verktyg i musikundervisningen (tid 13:11 min.)

Filmen visar hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig del. I filmen diskuterar också ämnesexperter från Linnéuniversitetet digitala verktyg och hur de kan användas för att skapa musik. 

Senast uppdaterad 09 juni 2022.