Tät lärarsamverkan rätta receptet i Falköping

Ett tätt samarbete mellan yrkesläraren och sva-läraren, integrerad undervisning och en nära samverkan med branschen. Det är några av framgångsfaktorerna i Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

Camilla Hjelm och Hana Ballan. Foto: Jakob Hydén.

Lunchen närmar sig och i köket på Lärcenter i Falköping råder febril aktivitet. Schnitzlar ska stekas, såsen ska smakas av och portioner ska läggas upp.

De sju eleverna i kombinationsutbildningen för kockar jobbar effektivt under ledning av yrkesläraren Camilla Hjelm. Språkläraren Caroline Hagström går bredvid, ställer frågor om fraser och begrepp och får eleverna att beskriva arbetsmomenten de utför. Det är så här den integrerade undervisningen går till.

Zuying Liang och Caroline Hagström. Foto: Jakob Hydén.

Yrket och språket lärs ut parallellt utan att momenten kan skiljas åt. Metodiken är något som vuxit fram under det senaste året, då Falköping har varit med i Skolverkets projekt för att utveckla sin kombinations-utbildning.

– Vi har nog egentligen alltid jobbat efter de här principerna, men det har blivit så mycket tydligare nu. Man får en medvetenhet kring vad man gör och varför. Och i grunden kände vi ett behov av att utveckla undervisningen, vi kände att vi ville och kunde ge mer, säger Camilla Hjelm.

Integrerad undervisning

I samverkan med Skolverket påbörjades ett utvecklingsarbete med stöd av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC). Där har Camilla Hjelm tillsammans med kollegan Caroline Hagström lett arbetet. I Falköping har kombinationsutbildningar bedrivits i fem år, men med stöd av NC fanns nu en möjlighet att i projektform utveckla undervisningen och göra den tydligare och smartare. Resultatet har blivit en helt integrerad undervisning där yrkes- och språkläraren jobbar tätt ihop och där lärandemålen samordnas.

Hana Ballan och Caroline Hagström. Foto: Jakob Hydén.

– Det kan vara en utmaning, men vinsterna är uppenbara. Det blir mer effektivt och det frigör tid så att vi kan vara mer noggranna med att uppnå målen. Dessutom är det väldigt roligt och intressant, man blir taggad, säger Caroline Hagström.

Som stöd i utvecklingsarbetet har de haft NC:s fem didaktiska principer för en framgångsrik kombinationsutbildning. De har sedan anpassats efter de förutsättningar och behov som funnits i Falköping.

Det handlar om att

 • utgå från elevernas erfarenheter
 • gå från konkret till abstrakt
 • använda kognitivt utmanande undervisning
 • använda ett yrkesintegrerat arbetssätt
 • jobba med det som branschen efterfrågar.

Camilla Hjelm och Zuying Liang. Foto: Jakob Hydén.

– Jag skulle nog säga att det är de två sista principerna som vi har använt mer specifikt och då framför allt den sista, att verkligen fokusera på vad de behöver när de kommer ut på en arbetsplats. Det är kanske den största skillnaden jämfört med hur vi jobbade tidigare, säger Camilla Hjelm.

Gemensam veckoplanering

Veckoplaneringen gör de båda lärarna gemensamt och inför varje pass i köket har språkläraren Caroline en genomgång av receptet och de moment som väntar. Även efter passet sker en genomgång då ord och uttryck fångas upp och repeteras.

– Vår stora utmaning var att få eleverna språkligt kommunikativa, att få igång dem muntligt. Så i projektet har vi behövt precisera vad det är som krävs för att de ska bli anställningsbara, säger Caroline Hagström.

– Vi fick tänka kreativt hur vi skulle göra detta. Sedan har vi testat det i skarpt läge i undervisningen. Återberättandet är centralt och att sätta ord på allt som händer i köket. Ibland kan det kännas lite tjatigt, men det är ett måste.

Tidigare har hon som sva-lärare haft klasser med elever som går olika yrkesutbildningar, men på samma delkurs i sva-grund. Nu har hon en grupp med bara blivande kockar och upplever detta som en stor fördel – trots att eleverna läser på olika delkurser och har betydligt mer varierande språkkunskaper. Nu kan undervisningen knytas till matlagningens praktiska moment.

Rickard Sandberg. Foto: Jakob Hydén.

”En aha-upplevelse”

Rektor Rickard Sandberg berättar att det finns en historik av kombinationsutbildningar i Falköping. Den stora skillnaden nu är det tydligt integrerade arbetssättet.

– Det är kärnan i utbildningen. Jag tror att det har varit lite av en aha-upplevelse för oss allihop. Tidigare har vi i hög utsträckning utgått från kursmålen i sva-kursen, nu försöker vi istället fånga upp det som händer i samband med yrkesutbildningen och det har varit väldigt framgångsrikt. Fördelarna är den systematiska medvetenheten om språk och språkutveckling tillsammans med yrkeskurserna.

Han tvekar inte att rekommendera andra huvudmän att arbeta på ett liknande sätt. Viktigt då är att förankra utvecklingsarbetet väl och att hitta individer som är motiverade att vara med på resan. ”Ganska snabbt kommer du då märka att nyfikenheten ökar även bland andra, att det uppstår en naturlig spridningseffekt” säger han.

– Det jag ser på lärarna är att de verkligen får möjlighet att utveckla sin profession och att de stimuleras i sin yrkesutövning. Det tycker jag är hur häftigt som helst. Det blir fokus på jobbet, lärandet och kärnan i uppdraget som lärare.

”Som på en restaurang”

Zeytuna Sultan Aliji ser framför sig ett yrkesliv som kock och hon drömmer om att en dag öppna en egen etiopisk restaurang. Hon är positivt överraskad av utbildningen, säger hon.

– Det är fantastiskt och roligt. Det är så bra att vi får lära oss laga mat och lära oss svenska samtidigt. Lärarna är så bra eftersom de har tålamod och låter oss prata och testa oss fram, även när det är lite stress i köket ibland.

– Vi samarbetar mycket, hjälper varandra och jobbar som en grupp. Om man inte förstår så får man hjälp av någon som förklarar. Och man säger inte ”det är ditt jobb”, utan löser jobben tillsammans.

Kurskamraten Hana Ballan från Syrien har alltid drömt om att bli kock och ser nu drömmen komma till liv.

– Det är en jättebra utbildning. Här lär vi oss allt vi behöver och det är på riktigt, det är som på en restaurang. Det bästa med utbildningen är att vi är en så fantastisk grupp. Och så lärarna, det är skillnad på lärare och lärare. Jag har sådan respekt för dem och vi utvecklas snabbt här.

Hana Ballan och Zeytuna Sultan Aliji. Foto: Jakob Hydén.

Carolines och Camillas bästa tips

 • Se till att få rätt förutsättningar. Ni kommer exempelvis behöva mer tid till planering.
 • Ta del av de vinnande koncepten. Ge er tid att titta på filmer, läsa, göra studiebesök och dra lärdomar av det som funkar.
 • Våga släpp det gamla. Utmana invanda mönster.
 • Satsa på att skapa trygghet och gemenskap i gruppen – det lönar sig på alla plan.
 • Fokusera undervisningen på det som eleverna behöver för att vara anställningsbara, ofta är det språket. Hitta kreativa lösningar för att ge dem så mycket autentiskt språk som möjligt.
 • Ha ett nära samarbete med branschen och de utbildade handledarna. Låt dem få känna sig delaktiga.

Kock i kombination med svenska som andraspråk i Falköping

 • Utbildningen är uppdelad i tre terminer. Utbildningen består också av apl-perioder på fem veckor per termin, då eleven är på en arbetsplats.
 • Rekommenderade förkunskaper för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen är sfi på D-nivå.
 • Utbildningen är på gymnasial nivå och pågår i 1,5 år. I den befintliga kursen deltar sju elever.
 • Vid behov finns specialpedagoger som en extra resurs att sätta in.

Kursupplägg

 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån individuella behov.
 • Hygien (100 poäng).
 • Orienteringskurs: Studietekniska färdigheter (100 poäng).
 • Orienteringskurs: Introduktion (30 poäng).
 • Orienteringskurs: Yrkessvenska (150 poäng).
 • Matlagning 1 (100 poäng).
 • Service och bemötande (100 poäng).
 • Livsmedels- och näringskunskap 1 (100 poäng).
 • Matlagning 2 (200 poäng).
 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (100 poäng).
 • Matlagning 3 (200 poäng).
 • Specialkoster (100 poäng).
 • Komvuxarbete (100 poäng).

Läs mer

Här kan du läsa mer om de övriga fyra verksamheterna som deltog i Nationellt Centrum för svenska som andraspråks (NC) utbildning i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux under hösten 2022. 

Språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i kombinationsutbildningar

Här kan du som är verksam inom komvux ta del av vårt stöd för att planera eller genomföra kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Senast uppdaterad 20 april 2023.