Grannspråk: bildteman på danska och norska

Syftet med övningen är att eleverna får höra några vardagliga ord på ett grannspråk och upptäcka likheter och skillnader i stavning, ordförråd och uttal. De får reflektera över språklig variation till exempel synonymerna bägare – kopp.

Skärmbild av Lexin Bildtema

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Gå in på sajten Bildteman, flerspråkig bildordbok, och klicka runt bland olika språk och teman. Välj teman som passar åldergruppen.

Bildteman, flerspråkig bildordbok, Oslomet Länk till annan webbplats.

Material

Minst en dator med högtalare per två elever. Alternativt en dator med projektor i helklass.


Konkreta tips

Arbetsgång

 1. Eleverna sitter två och två framför datorn och går in på webbsidan med bildteman alternativt arbeta i helklass med hjälp av projektor.
 2. Låt eleverna få god tid på sig att klicka runt och lyssna på hur orden låter. Låt dem turas om att vara den som klickar.
 3. Om du vill kan du be gruppen ta reda på vad vissa ord heter, exempelvis tidning, tuta, nalle, askfat, läromedel, skrivhäfte, blomkruka, rum, tavla.
 4. Samla gruppen efter en stund och fråga
  - om de tyckte att det var roligt att höra danska eller norska
  - om de förstod de flesta orden
  - vad de tyckte var skillnaderna
  - om det fanns några ord som var väldigt annorlunda från svenskan.
 5. Dela ut papper med endast bilderna från två teman. Beroende på gruppens/elevernas nivå kan du sedan välja någon/några av uppgifterna nedan:
  - Ringa in de ord som skiljer sig mycket från svenskan. Skriv orden på danska och svenska under bilderna.
  - Skriv orden på danska och bredvid skriver du ordets uttal med svenska bokstäver.
  - Välj några annorlunda ord, klipp ut dem, gör en plansch, skriv ordet på danska vid bilden.
  - Klipp ut de lika orden och sätt på en annan plansch.
  - Låt eleverna fylla i några ord som de vill lära sig och ge dem det i läxa. Använd sedan ett tomt blad som ett litet test där de skriver in de valda orden.
 6. Som avslutande övning kan ni tillsammans klicka på några av orden och läsa efter med så likt uttal som möjligt för att låta eleverna ”känna på” språket. Fråga efteråt hur det kändes.

Jämförelse danska–svenska

Jämförelse danska–svenska i tema Massmedier, tema Boende och möbler, tema Skola och tema Bil och cykel.

Ord som betyder något liknande på svenska

Horn – kan man ju även på svenska säga om tuta.

Bamse – säger man ju om något stort, eller en viss björn: seriefiguren Bamse.

Askebæger – vi säger askfat eller askkopp, de använder ordet bägare.

Billede – vi säger tavla, de säger något som påminner om ordet bild.

Potte – betyder inte potta på danska utan kruka, och de föremålen är ju liknande i form.

Uttalsskillnader

Ä-aktigt ljud för ord som på svenska uttalas med a. Till exempel vase [va:'sə], plakat [plaka’'d].

Diftonger, två-tre vokaler i ett ljud, bland annat i ord som på svenska uttalas med v. T.ex. tavle [tau'lə], overskrift [ɔu’'ərsgrefd'], bogstav [bå(:)'ysdau]/[båg'sda’v].

”ð”-ljud för ord som på svenska uttalas med d. Till exempel side [si:'ðə], tidskrift [ti(ð)s'grefd].

Ord som är annorlunda

Avis – är i Sverige ett ovanligt ord för tidning (förkommer dock ibland i namnet på dagstidningar).
Bogreol – bokhylla
Tæppe – matta
Værelse – rum

Falska vänner

Værelse liknar ordet varelse men betyder rum. Snor på danska betyder snöre på svenska.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 28 februari 2024