Grannspråk: David från Norge

Syftet med övningen är att eleverna får höra talad norska och upptäcka och lära sig likheter och skillnader i förhållande till svenskan.

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Se igenom filmklippet David från Norge och läs igenom ordlistan över ord som skiljer sig från svenskan.

David från Norge på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.

Material

Dator med bra internetuppkoppling samt projektor eller annan utrustning för visning av film från dator.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Berätta för eleverna att pojken i filmen pratar norska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som skiljer sig från svenskan.
  2. Visa filmklippet:
    David från Norge på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.
  3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna upptäckte några ord som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på norska, ta hjälp av listan nedan.
  4. Se filmen en gång till om det behövs och försök sedan uttala de norska orden.
  5. Befäst orden genom någon typ av tävling. ex. kan eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på tavlan, och låta de andra säga ordet på norska.

Ordlista

knallert – moped
ikke – inte
jeg heter – jag heter
klasserommet – klassrummet
stykker – stycken
litt – lite
vanskeligere – svårare
sider – sidor
prøvd – försökt
kampene – matcherna
storebrødre – storebröder
liker – gillar
eggekrem – vaniljkräm
hytte – koja
plass – plats
naboene – grannarna
etasje – våning

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 juni 2023