Grannspråk: Kirsti från Norge

Syftet med övningen är att eleverna får höra talad norska och upptäcka och lära sig likheter och skillnader i förhållande till svenskan.

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Se filmklippet Kirsti i Norge och läs igenom ordlistan över ord som skiljer sig från svenskan.

Kirsti i Norge på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.

Material

Dator med bra internetuppkoppling samt projektor eller annan utrustning för visning av film från dator.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Berätta för eleverna att flickan i filmen pratar norska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som skiljer sig från svenskan.
  2. Visa filmklippet:
    Kirsti i Norge på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.
  3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna upptäckte några ord som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på norska, ta hjälp av listan nedan.
  4. Se filmen en gång till om det behövs och försök sedan uttala de norska orden.
  5. Befäst orden genom någon typ av tävling. exemåelvis kan eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på tavlan, och låta de andra säga ordet på norska.

Ordlista

knallert – moped
jeg heter – jag heter
ni år – nio år
bor sammen med – bor tillsammans med
hei – hej
barnehage – dagis
fire – fyra
hun – hon
stua – vardagsrummet
liker jeg – gillar jag
brunost – mesost
matpakke – matsäck
pølse – korv
øya – ön
hytta – stugan
pleier å bade – brukar bada
krabber – krabbor
blåskjell – blåmussla

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 juni 2023