Grannspråk: musik på skandinaviska språk

Genom dansk eller norsk musik får eleverna lära känna ett grannlands kultur, höra ett grannspråks uttal, samt upptäcka likheter och skillnader mellan språken.

spela in musik digitalt

Ämne

Svenska, årskurs 7–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

 • Välj ut några danska och norska låter och anpassa dem till gruppens förkunskaper.
 • Skriv ut några exemplar av låttexterna och ge till de olika grupperna.

Material

 • Tillgång till en dator med internetuppkoppling och högtalare per två elever. Finns det inte tillgång till mer än en dator kan klassen lyssna på en låt tillsammans och sedan arbeta med uppgiften i mindre grupper. Då behöver läraren också förbereda en ordlista över de ord som finns med i låttexten.
 • Kopior av arbetsbladet och låttexter delas ut till varje elev.
 • Pennor eller kritor i grönt, gult och rött.
 • Papper att anteckna på.
Konkreta tips

Elevblad – musik på skandinaviska språk

1. Välj en dansk eller norsk låt som du hittat text och musikvideo till. Lyssna på låten och kolla på videon. Skriv ner kort vad du spontant tyckte om musiken, videon och eventuellt texten.

2. Lyssna på låten igen och fokusera nu bara på texten. Skriv sedan ner alla ord du kommer ihåg och förstår. Om du förstår i princip allt kan du istället beskriva vad låten handlar om.

3. Nu är det dags att titta på texten. Ringa in alla ord du förstår. Använd grön penna om ordet är exakt samma som svenskan och gul om det skiljer sig lite men är så pass likt svenskan så att du förstår det. De ord du inte förstår ska rödmarkeras.

4. Använd ett digitalt lexikon för att kolla upp de rödmarkerade orden, och kanske även ett par av de andra om du inte är helt säker på att de betyder samma sak som de svenska ord de liknar.

5. Översätt texten tillsammans eller förbered en redovisning av några ord från varje kategori för övriga grupper, samt något annat intressant ni kommit fram till och lärt er.

6. Redovisa för klassen eller lämna in detta papper tillsammans med översättningen.

Skriv ut elevbladet Word, 35 kB.

Arbetsgång

 1. Läraren eller eleverna kan välja ut några låtar på danska eller norska, men se till att ni kan lyssna till dem och även ha tillgång till sångtexten. Låt eleverna arbeta i grupper om två-tre per grupp.
 2. Be eleverna lyssna igenom låten en gång och bilda sig en första uppfattning om vad de tycker om den, till exempel när det gäller musiken, artisten, videon. Är det något särskilt de lägger märke till?
 3. Låt dem sedan lyssna en gång till och nu fokusera på texten. Efter att ha lyssnat kan de först enskilt skriva ner alla ord de kommer ihåg och förstår, eller kortfattat beskriva låtens handling om de i princip förstår allt. Sedan kan gruppen lägga ihop sina anteckningar.
 4. Nu är det dags att titta på texten. Låt alla få varsitt exemplar. Be dem ringa in ord som är exakt lika svenskan med grönt. Ord som är lika svenskan men har annan stavning ringas in med gult. De ord de inte förstår ringas in med rött.
 5. Nästa steg blir att använda ett webblexikon för att kolla upp de rödmarkerade orden.
 6. Om tid finns kan eleverna försöka översätta hela texten. Annars kan de skriva några sammanfattande rader om låtens innehåll. Grupperna kan sedan i helklass redovisa vad de lärt sig. Lämpligen slår grupperna sig samman om flera valt samma låt. Uppgiften kan också redovisas genom att övningsbladet ”Musik på skandinaviska språk” lämnas in, eventuellt tillsammans med en översättning.
 7. Vid redovisning i helklass kan man skriva upp alla gruppers ”gula” och ”röda” ord, tillsammans med den svenska motsvarigheten, på ett stort pappersark för varje språk och sedan sätta upp dessa på väggen (alternativt använda en interaktiv skrivtavla och spara och skriva ut orden).
Senast uppdaterad 02 februari 2024