Grannspråk: skolmatsedel på skandinaviska

Syftet med övningen är att eleverna ska lära sig några vanliga danska och norska ord genom att själva välja, slå upp och skapa övningar med ord för maträtter.

Elever och lärare tar mat i skolmatsalen

Ämne

Svenska, årskurs 4–9.

Material

  • Tillgång till internet
  • Tillgång till skolans skolmatsedel.
Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Låt eleverna gruppvis ta reda på vad olika maträtter i skolmatsedeln heter på danska och/eller norska. Gå sedan tillsammans igenom skolmatsedeln på de olika språken. Häng gärna upp de danska/norska listorna utanför matsalen.
  2. Låt sedan eleverna skriva sin favoritlunchlista för en vecka på svenska och sedan översätta listan till norska eller danska. Använd dig av någon översättningstjänst på nätet.
  3. Befäst kunskapen genom att till exempel tillverka memorykort med de ord som skiljer sig mycket från svenskan. Eleverna kan arbeta i grupper om 2–4. Låt några elever göra ett danskt-svenskt memory och några ett norskt-svenskt. Skriv ordet på svenska på ett kort och på norska/danska på ett annat kort i varje ordpar. De ska alltså para ihop exempelvis potatismos med kartoffelmos.
  4. Låt eleverna spela med varandra så de lär sig vad maträtterna. Först kan de spela sitt eget spel och sedan byta spel med klasskompisarna.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 28 februari 2024