Grannspråk: trafikljusmetoden

Övningen ger en visuell upplevelse av hur nära besläktade de skandinaviska språken är. Genom att jämföra språken får eleverna bättre syn på hur det egna språket ser ut. De lär sig också några svåra ord på norska eller danska.

två lådor med färgglada pennor

Ämne

Svenska, årskurs 4–9.

Förberedelser

Hitta och kopiera en grannspråkstext, eller ge eleverna i hemuppgift att ta med en text.

Material

 • Text till varje elev.
 • Röda, gula och gröna kritor eller tuschpennor.
 • Eventuell tillgång till internet med högtalare för att hitta texter eller spela upp ljud.
Konkreta tips

Arbetsgång

 1. Dela ut texten och be eleverna måla (eller ringa in) textens ord med följande färger enligt följande regler:
  Grönt = ord som betyder samma sak och stavas likadant på båda språken.
  Gult = ord som betyder samma sak men stavas olika.
  Rött = ord som inte finns på svenska.
  De har nu tre kategorier ord att arbeta med på olika sätt.
 2. De gröna orden är redan på plats! De utgör ingen (trafik)fara, eftersom de är lika på båda språken. Dem behöver ni därför inte ägna mer tid åt.
 3. De gula orden ska upp på tavlan. Be eleverna komma fram och skriva alla de gula orden på tavlan och sätta streck under de bokstäver som skiljer orden åt. Skriv grannspråksordet först och ordet på svenska bredvid, till exempel (med danska som grannspråk):
  -holder = håller
  -lær = lär
  -ligner = liknar.
  När tavlan är full av ord så ska ni gå på upptäcksfärd efter språkliga mönster. Finns det skillnader som återkommer flera gånger?
  Låt eleverna försöka själva i fem minuter att upptäcka mönster och skriva upp dem på ett papper. Diskutera sedan gemensamt klassens upptäckter. Har alla kom mit fram till samma resultat?
  Testa eventuellt med en ny text om mönstren stämmer.
  Likheter och olikheter i de skandinaviska språken
 4. De röda orden ska upp på scenen. För att ”smaka” på de orden som endast finns i grannspråket ska eleverna i mindre grupper göra en kort pjäs att spela upp för klassen. Skådespelet kan vara på det egna språket men de ska använda minst fem av de röda orden.

Tips:

Om eleverna själva ska hitta en dansk/norsk text om valfritt ämne kan de använda något lexikon på webben för att se vad ämnet heter på danska/ norska och sedan söka på ordet på nätet.

För att få höra ord eller texter upplästa (artificiellt) på danska eller norska kan de kopiera en bit av texten på datorn och använda någon översättningstjänst.

Senast uppdaterad 20 juni 2023