Grannspråk: vardagsdanska, ordkunskap och hörförståelse

Syftet med övningen är att eleverna ska få höra och bli bättre på att uppfatta danskt uttal samt upptäcka likheter och skillnader mellan danska och svenska.

en elev hämtar pennor

Ämne

Svenska, årskurs 6–9.

Förberedelser

 • Gå in på webbplatsen Dansk her og nu. Läs om webbplatsen och välj sedan Lektion 1, Præsentation, Tekst og dialog, Mød Søren og Maria, och läs igenom och lyssna på texten.
 • Skriv ut texten till eleverna. Skriv även ut ett par exemplar av vart och ett av de resterande 11 avsnitten under Text och Dialog.

Dansk her og nu, Danmarks radio Länk till annan webbplats.

Material

 • Internetuppkoppling krävs.
 • Utskrifter av dialoger.

Det går att arbeta med övningen både individuellt och i helklass.

Konkreta tips

Arbetsgång

 1. Låt eleverna läsa texten och lyssna samtidigt. Be dem dra ett rött streck under orden de inte förstår. De kan sedan se efter i ordlistan som finns på webbplatsen eller i någon översättningstjänst. Låt dem komma fram och skriva upp de svåra orden på tavlan.
 2. Låt dem sedan härma den danska uppläsaren och läsa texten på danska efter uppläsaren.
 3. Nu kan de stryka under bokstäver/delar av ord som uttalas annorlunda än svenskan, till exempel:
  København – [købǝnhɑu’n]
  Odense – ['o:ðǝnsǝ]
  jeg – [jai', jä, ja]
  er – är ['ær']
  have – [ha:'wǝ ha:'vǝ, ha:']
  vand – [van’]
  kage – ['ka:(y)ǝ]
 4. Låt sedan eleverna arbeta två och två med en av de 11 resterande avsnitten som finns och hämta texten. De ska lyssna på texten och försöka härma dialogen. Be dem skriva ner ord de inte förstår och slå upp dem och skriva upp dem på tavlan. Samla sedan upp klassen genom att låta varje grupp läsa upp sin dialog för de andra, och gå igenom några av de nya orden som står på tavlan.
 5. Tävla om vem som kommer ihåg flest ord. Sudda ut orden från tavlan (använder ni interaktiv skrivtavla kan ni gärna spara orden först). Dela sedan gruppen i två delar och låt dem komma fram en i taget och skriva upp ett danskt ord och säga vad det betyder på svenska (stavningen är inte så viktig).
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 28 februari 2024