Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning

Hur kan begreppen ”inkludering” och ”erkännande” bidra till att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen? Välkommen att ta del av vårt webbinarium i efterhand.

Konkreta tips

Att inkludera genom studie- och yrkesvägledning

Hur resonerar vägledare om vägledningens möjligheter att bidra till nyanländas inkludering i det svenska samhället och hur utformar de sitt arbete utifrån de pedagogiska behov som nyanlända uppfattas ha?

Vilka möjligheter till meningsskapande om utbildning, arbete och framtid i det svenska samhället ges nyanlända elever i gymnasieskolan?

Webbinarium

I webbinariet får du ta del av pågående forskning som kan ge idéer och vägledning till att utveckla, planera och organisera verksamheten för nyanlända elever.

Hör Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin på Stockholms universitet presentera två delstudier från det pågående projektet "Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och ung vuxna genom studie- och yrkesvägledning".

Fredrik Hertzberg

  • Betydelsen av erkännande och inkludering i vägledning av nyanlända ungdomar och unga vuxna

Åsa Sundelin

  • Att hitta nya vägar. Skolors arbete med nyanlända ungas framtid.

Webbinarium på film: Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning (tid 1:52:37 min.)

Webbinariet genomfördes 2 december 2021 tillsammans med Stockholms universitet för att delge aktuell forskning om studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever.

Föreläsare

Fredrik Hertzberg, docent och lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Åsa Sundelin, lektor, programansvarig studie- och yrkesvägledarprogrammet vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Presentationer från webbinariet

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer och reflektionsfrågor i anslutning till webbinariet.

Åsas (pdf) Pdf, 736 kB.

Fredriks (pdf) Pdf, 218 kB.

Forskning och fördjupning

Skolverkets stödmaterial

Vägledning av nyanlända i skolan - Samtal om framtiden

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.

Materialet riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och belyser olika aspekter och utmaningar i vägledningssamtal med nyanlända elever. I anslutning till texterna finns reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst tänkta att fungera som stöd för kollegiala samtal om texternas innehåll, men också för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Vägledning av nyanlända i skolan - Skolverket

Forskning och rapporter

Studie och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering

I ett pågående forskningsprojekt på Stockholms universitet studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.

Forskning om studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Avhandling av Åsa Sundelin: Att skapa framtid En analys av interaktionen i studie - och yrkesvägledande samtal med unga i migration. Länk till annan webbplats. Hämtas här från Digitala vetenskapliga arkivet.

Senast uppdaterad 02 november 2023