Kontroversiella frågor

Frågor som väcker starka känslor kommer ofta upp och skapar spänningar i klassrummet. Nu finns stöd för såväl lärare som rektorer i att hantera denna viktiga del i skolans demokratiska uppdrag.

Lärare diskuterar med elever

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar samtalet ofta en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor.

Vad som är kontroversiellt varierar

Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering och våldsbejakande extremism. Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar.

Stöd för lärare

Europarådet har tagit fram ett material som stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor. Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Teaching controversial issues, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för skolledare

Managing Controversy: A Whole-School Training Tool - riktar sig till skolledare i samma ämne - och finns tillgänglig på svenska: Hantera kontroversiella frågor.

Materialet ringar in och förklarar de alternativ som finns tillgängliga för rektorer när det gäller att hantera kontroversiella frågor.

Managing Controversy, klicka på "Swedish" på Europarådets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 maj 2019