Den pedagogiska miljön i förskoleklass

Beroende på elevers behov behöver den pedagogiska miljön formas och omformas. Det kan handla om aspekter som ljud, visuella intryck eller möjlighet till avskildhet men också om att skapa en socialt inkluderande miljö.

Färjestadens grundskola

Artikel: den pedagogiska miljön i förskoleklass

...Klassrumsmiljön känns ibland för begränsad för sexåringarna. Den undervisning jag vill bedriva kräver att jag har en genomtänkt möblering. Jag vill inte att mitt klassrum ska se ut som en förskoleavdelning, men jag vill inte heller att det ska se ut som ett traditionellt klassrum. Jag vill att eleverna ska känna att det är ”något nytt” att börja i förskoleklass. Jag vill samtidigt att mina pedagogiska idéer ska avspeglas i mitt klassrum, och att det ska finnas möjligheter och utrymme till en blandning av aktiviteter som utmanar och lockar barnen...

Ur artikeln Den pedagogiska miljön i förskoleklass


Den pedagogiska miljön i förskoleklass, artikel av Helena Ackesjö, Lina Söderman- Lago och Sven Persson Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Reflektionsfrågor till artikel

  • Varför ser ditt/ert klassrum ut som det gör?
  • Vad signalerar den pedagogiska miljön hos dig/er?
  • Finns det sådant i ditt/ert klassrum som påminner om förskolans fysiska miljö? Vad och varför?
  • Finns det sådant i ditt/ert klassrum som påminner om skolans fysiska miljö? Vad och varför?
  • Hur tror du att eleverna uppfattar förskoleklassens fysiska miljö?
  • Vilka möjligheter har du att forma förskoleklassens miljö? Vilka begränsningar finns? Vad får detta för konsekvenser för din undervisning?
Konkreta tips

Tre bildspel på film med exempel på olika typer av pedagogiska miljöer

De tre filmerna nedan består av bilder på olika typer av pedagogiska miljöer. Bilderna är bara meningsfulla i arbete med tillhörande reflektionsfrågor på denna sida.

Film: Pedagogisk miljö del 1 (tid 00:24 min.)

Film: Pedagogisk miljö del 2 (tid 00:24 min.)

Film: Pedagogisk miljö del 3 (tid 00:36 min.)

Senast uppdaterad 08 augusti 2023