Pedagogik i förskoleklass

Materialet vänder sig främst till lärare och förskollärare i förskoleklass. Det kan även vara användbart för förskollärare i förskolan, samt lärare i fritidshem och grundskolans lägre årskurser.

elever har lektion i skogen

Materialet består av flera olika avsnitt som kan användas oberoende av varandra. Vi förslår dock att du utgår ifrån den första delen, Förskoleklassens uppdrag.

Varje avsnitt innehåller en forskningsartikel, reflektionsfrågor samt film eller bildspel och tar 1- 1 ½ timme att arbeta med.

Materialet är framtaget i samarbete med Sven Persson vid Malmö universitet, Lina Söderman Lago vid Linköping universitet och Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet.

Konkreta tips
Senast uppdaterad 08 augusti 2023