Programmering i teknikämnet

I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

en lärare och två elever bygger en legorobot
Konkreta tips

Film 1: Automatisk lampa (tid 09:12 min.)

I den första av fem filmer om programmering kikar vi på hur vi kan få en lampa/lysdiod att tändas automatiskt vid mörker. Vi använder micro:bitens ljussensor för att läsa in ljuset i rummet och beroende på ljusnivån tända lysdioderna på micro:biten. Vi utvecklar sedan programmet genom att tända eller släcka en separat lysdiod.

Film 2: Godislarm (tid 11:06 min.)

I andra delen av vår filmserie programmerar vi ett godislarm. Vi utvecklar larmet genom att använda oss av olika sensorer. Vi börjar med att låta en ljussensor styra en blinkande lampa och avslutar med att låta en rörelsesensor styra ett varnande ljud.

Film 3: Järnvägsövergång (tid 11:06 min.)

Den tredje delen i filmserien belyser vad som händer vid en järnvägsövergång. Via ljussensorn på micro:biten styrs två lysdioder som blinkar och ett servo som får bommen att gå upp eller ner. Koden byggs för att efterlikna hur en riktigt järnvägsövergång fungerar när tåget kommer och när det passerat.

Film 4: Automatisk fläkt (tid 11:36 min.)

Låt dina elever programmera en automatisk fläkt som styrs av temperaturen i rummet. I fjärde delen programmerar vi en automatisk fläkt som slår på när det blir för varmt. Vi provar både att använda micro:bitens egen temperatursensor och en extern termometer.

Film 5: Trafikljus (tid 15:20 min.)

I den sista filmen i vår serie så tittar vi närmare på trafikljusen som styr när bilar får åka eller när gångtrafikanter får gå. Det första vi tittar på är hur ljusen för bilar styrs, vilken sekvens som gäller. Vidare kopplar vi ihop ljusen för bilar med dem för gångtrafikanterna.

Forskning och fördjupning

Lär dig mer om programmering

Om du vill lära dig mer om programmering rekommenderar vi att du deltar i vår webbkurs Att programmera. I den får du lära dig grunderna i några olika programspråk.

Här hittar du mer information om webbkursen.

Senast uppdaterad 21 juni 2023