Programmering i teknikämnet

I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

Ett nytt avsnitt kommer att publiceras varje fredag under vecka 37-41.

Om du vill lära dig mer om programmering rekommenderar vi att du deltar i vår webbkurs Att programmera. I den får du lära dig grunderna i några olika programspråk.

Här hittar du mer information om webbkursen.

Film 1: Automatisk lampa

I den första av fem filmer om programmering kikar vi på hur vi kan få en lampa/lysdiod att tändas automatiskt vid mörker. Vi använder micro:bitens ljussensor för att läsa in ljuset i rummet och beroende på ljusnivån tända lysdioderna på micro:biten. Vi utvecklar sedan programmet genom att tända eller släcka en separat lysdiod.

Film 2: Godislarm

I andra delen av vår filmserie om programmering i teknikämnet programmerar vi ett godislarm. Vi utvecklar larmet genom att använda oss av olika sensorer. Vi börjar med att låta en ljussensor styra en blinkande lampa och avslutar med att låta en rörelsesensor styra ett varnande ljud.

Senast uppdaterad 19 september 2019