Språkutmärkelsen CertiLingua

CertiLingua är en europeisk språkutmärkelse som gymnasieelever kan få när de avslutar sina studier. Utmärkelsen kan de använda som en merit vid studier och anställningar.

elever vid datorn
Konkreta tips

Gör en samlad ansökan

Huvudmannen gör en samlad ansökan för sina skolor.

  1. Ansökan: huvudmannen fyller i uppgifter som rör huvudmannaskapet och anger hur många skolbilagor som skickas in.
  2. En bilaga per skola: skolbilagan ska innehålla kompletta uppgifter om den enskilda skolan som söker utmärkelsen.

Ansökan mejlas till registrator@skolverket.se.

Villkor för skolor att få dela ut CertiLingua

Alla gymnasieskolor inom det offentliga skolsystemet kan ge utmärkelsen till avgångselever om skolan

  • har undervisning i språk på nivå B2 enligt GERS-skalan
  • bedriver språk- och innehållsintegrerad inlärning i något ämne (SPRINT), dvs. haft undervisning i t.ex. historia på ett annat språk
  • samt deltar i internationella projekt.

Om Certilingua Länk till annan webbplats.

Villkor för elever att få utmärkelsen

Utmärkelsen delas ut när eleven avslutar sin gymnasieutbildning och får sitt gymnasiebetyg. För att få utmärkelsen ska eleven ha

  • nått B2-nivån i två språk, dvs. fått godkänt betyg i steg 6
  • haft språk- och innehållsintegrerad undervisning i ett ämne
  • genomfört ett europeiskt eller internationellt samarbetsprojekt där eleven visar på interkulturell kompetens och förmåga att samarbeta.

GERS-skalan, sida 9 Öppnas i nytt fönster.

Giltighetstid för utmärkelsen

Skolan får tillstånd att dela ut utmärkelsen i tre år och därefter kan huvudmannen ansöka om att förnya den.

Kontakt

Vid frågor om Språkutmärkelsen CertiLingua, mejla Eva Engdell på eva.engdell@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 februari 2024