Studiero och digitala verktyg

Går det att använda digitala verktyg för att gynna studieron i skolan? Hur använder man dem på rätt sätt för att stärka elevernas förmåga att fokusera? Vilka är fallgroparna och hur gör man för att undvika dem?

Elever och en lärare samtalar

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering och består av en podd och diskussionsfrågor. Målgrupp är lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 1,5 timme. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Gör så här

Detta material består av ett poddavsnitt med tillhörande reflektionsfrågor. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas.

Konkreta tips

Lyssna på podden

Ni kan antingen lyssna på podden i förväg inför mötet eller så startar ni med att lyssna tillsammans.

I podden möter du elever, lärare och rektor som berättar om sina tankar och reflektioner kring studiero och digitala verktyg. Medverkande i podden är elever från Södermalmsskolan i Stockholm, Fatima Messili, rektor på Hökarängsskolan i Stockholm och Jonas Felixon, lärare och IKT-strateg på Medborgarskolan i Stockholm.

Podd: Samtal om studiero (tid 26:43 min)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla):

  1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar.
  2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
  3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
  1. Vad betyder studiero för dig?
  2. Vad tänker du om det som sas i podden om studiero?
  3. På vilket sätt upplever du att barn och elever kan dra nytta av digitala verktyg för att fokusera? Hur kan du planera för en sådan undervisning?
  4. Vilka erfarenheter har du av att digitala verktyg stör undervisningen? Hur gör du för att hantera detta?
  5. Vad tänker du att ni kan göra gemensamt på er skola så att de digitala verktygen stödjer elevernas studiero och lärande?
Senast uppdaterad 09 februari 2024