Tre poddavsnitt om demokrati

I tre poddavsnitt samtalar inbjudna gäster tillsammans om skolans utveckling som demokratisk samhällsfunktion utifrån olika teman. Vi hoppas att du som arbetar i skolan vill vara med oss och lyssna.

Konkreta tips

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska myndigheten och Skolforskningsinstitutet uppmärksammar demokratins 100 års jubileum utifrån myndigheternas gemensamma arbetsområde, skolan.

Avsnitt 1: Att fostra demokratiska medborgare (tid 26:47 min.)

Skolans uppgift att fostra goda medborgare är riktigt gammal. Förr handlade det om att fostra elever till kärlek för fosterlandet och den kristna tron.

Det var först efter andra världskriget som skolans demokratiska funktion kom att framhävas på allvar. Skolans uttalade roll blev nu att forma unga demokrater. Det är ju vackert. Men hur gör man det i praktiken?

Medverkande i programmet är Johannes Westberg, professor i Utbildningshistoria, Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket, Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Christina Franzén, biträdande rektor på Matteusskolan i Stockholm. Programledare: Sandra Charléz

Konkreta tips

Avsnitt 2: Elevers rättigheter och inflytande (tid 25:42 min.)

I det här avsnittet får vi veta hur elevers rättigheter såg ut för 100 år och hur utvecklingen sett ut fram till idag. Dessutom samtalar vi om hur skolan kan arbeta för elevers inflytande.
Medverkande: Johannes Westberg, professor i utbildningshistoria, Mårten Petersson, Barn- och elevombud Skolinspektionen, Chiara Bergmark, Elevernas riksförbund, och Madeleine Hultkrantz, rektor och utvecklingsledare Örkelljunga kommun. Programledare: Sandra Charléz

Elevers rättigheter och inflytande - transkribering Pdf, 99 kB.

Konkreta tips

Avsnitt 3: En skola för alla (tid 26:37 min.)

I Sverige har vi haft skola för alla i snart 130 år. Även om syftet när lagen klubbades av riksdagen 1842 snarare handlade om att kontrollera den stora växande folkmassan än att bilda den, så är idén om en allmän skola rätt gammal. Fast jämlik var den inte. Till exempel fanns det fler utbildningsmöjligheter om eleven hade rika föräldrar eller var pojke. Hade eleven en funktionsvariation gällde inte samma rättigheter.

Idag har alla barn i Sverige skolplikt mellan 6-15 år. Skolan ska vara likvärdig - men är den det?

Medverkande i programmet är Johannes Westberg, professor i Utbildningshistoria, Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska myndigheten, Johan Hallberg, rektor i Kolsva skolområde i Köping och Frida Karlander, ordförande i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

En skola för alla - transkribering Pdf, 57 kB.

Senast uppdaterad 19 april 2022