Undersökning av trafiksignalsystem

I arbetsområdet Trafiksignalsystem får eleverna i årskurs 7–9 utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

Elever på en tekniklektion
Konkreta tips

Uppdraget

En kommun planerar att installera ett trafiksignalsystem och ett övergångsställe vid en tungt trafikerad gata. Kommunen vill ha en lösning på ett modernt trafiksignalsystem med elektronisk styrning. Man ska kunna ta sig över gatan med stöd av trafiksignalsystemet. Uppdraget består i att hjälpa kommunen med att utforma ett övergångsställe med ett trafiksignalsystem.

Att diskutera

 • Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass?
 • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag?
 • Vilka förmågor och vilka punkter i det centrala innehållet skulle du eller ni utgå från?
 • Vilka elevuppgifter skulle ni välja för att ge eleverna förutsättningar att uppfylla betygskriterierna i årskurs 9?

Fördjupande texter kring teknikens centrala innehåll

Material från UR

Gatsmart: Korsa gatan, på Utbildningsradions webbplats Länk till annan webbplats.

Tre lärares planering, genomförande och bedömning

Tre lärare som undervisar i årskurs 9 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. Målen för arbetsområdet och bedömningen fokuserade på samtliga förmågor i kursplanens syfte. Under planeringen av arbetsområdet tog de fram bedömningsaspekter som sedan bedömningen av elevernas arbeten utgick ifrån.

Nedan kan du se hur lärarna planerade och genomförde arbetsområdet.

Tre lärares planering och genomförande Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

Att arbeta praktiskt med elektronik

Film: Lödning (tid 17:08 min.)

I filmen Lödning och flera andra filmer nedan visar Jan Gunderyd, lärare i grundskolan, på vilken nivå elektronik skulle kunna behandlas i årskurs 9 i samband med uppdraget. Läraren presenterar några elektronikkomponenter, kopplingsscheman och en praktiska övning med att koppla samman olika komponenter. Presentationen är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt.

Film: Integrerade kretsar (tid 04:39 min.) Länk till annan webbplats.

Film: Kondensatorn (tid 04:25 min.) Länk till annan webbplats.

Film: Transistorn (tid 03:39 min.) Länk till annan webbplats.

Film: Lysdioden (tid 03:21 min.) Länk till annan webbplats.

Film: Resistorn (tid 12:09 min.) Länk till annan webbplats.

Att diskutera

 • Hur skulle du som lärare introducera grundläggande elektronik för att dina elever ska kunna tillämpa denna för styrning av till exempel ett trafiksignalsystem?
 • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, göra för att få eleverna att förstå att elektronik är något som tillämpas i många tekniska lösningar i vardagen?

Skisser

Film: Att skissa och rita (tid 04:59 min.)

I filmen visar Jan Gunderyd, lärare i grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik skulle kunna tillämpas i årskurs 7-9. Presentationen är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt.

Att diskutera

  • Hur arbetar du med grundläggande skissteknik i din klass?
  • Är lärarens idé om på vilken nivå grundläggande skissteknik skulle kunna behandlas i årskurs 9 lämplig?

  En lärares reflektioner kring arbetsområdet

  Film: En lärares reflektioner kring arbetsområdet Trafiksignalsystem (tid 07:26 min.)

  I filmen samtalar Camilla Bohman, lärare i grundskolan, med Veronica Bjurulf, dåvarande projektledare för Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Samtalet handlar om Camillas erfarenheter och tankar efter att ha genomfört arbetsområdet Trafiksignalsystem med sina elever. I filmen reflekterar hon också över sina svårigheter och möjligheter med att behandla modern teknik i undervisningen.

  Att diskutera

   • Vilka svårigheter och möjligheter ser du själv, eller du och dina kollegor, med att organisera undervisningen i teknikämnet?
   • Hur kan ni tillsammans utveckla teknikundervisningen?

   Exempel på andra uppdrag

   Här finns exempel på andra uppdrag som rör styrning.

   Uppdrag kring styrning Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

   Senast uppdaterad 29 juli 2022