Undersökning av trafiksignalsystem

I arbetsområdet Trafiksignalsystem får eleverna i årskurs 7–9 utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

Materialet på den här sidan ses över och revideras under 2024.

Elever på en tekniklektion
Konkreta tips

Uppdraget

En kommun planerar att installera ett trafiksignalsystem och ett övergångsställe vid en tungt trafikerad gata. Kommunen vill ha en lösning på ett modernt trafiksignalsystem med elektronisk styrning. Man ska kunna ta sig över gatan med stöd av trafiksignalsystemet. Uppdraget består i att hjälpa kommunen med att utforma ett övergångsställe med ett trafiksignalsystem.

Att diskutera

  • Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass?
  • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag?
  • Vilka förmågor och vilka punkter i det centrala innehållet skulle du eller ni utgå från?
  • Vilka elevuppgifter skulle ni välja för att ge eleverna förutsättningar att uppfylla betygskriterierna i årskurs 9?

Fördjupande texter kring teknikens centrala innehåll

Material från UR

Gatsmart: Korsa gatan, på Utbildningsradions webbplats Länk till annan webbplats.

Tre lärares planering, genomförande och bedömning

Tre lärare som undervisar i årskurs 9 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. Målen för arbetsområdet och bedömningen fokuserade på samtliga förmågor i kursplanens syfte. Under planeringen av arbetsområdet tog de fram bedömningsaspekter som sedan bedömningen av elevernas arbeten utgick ifrån.

Tre lärares planering och genomförande Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 10 januari 2024