Undersökningar av tekniska lösningar

Genom att undersöka tekniken i vardagen får eleverna i grundskolan verktyg att förstå tekniska lösningar som omger dem. Det här materialet ger dig stöd i arbetet och exempel på elevarbeten.

elever arbetar med teknik i klassrummet

 

Genom undersökningarna får eleverna se för hur de tekniska lösningarna fungerar, hur de används, vilka material de är gjorda av och hur ingående delar samverkar. Det ger dem också möjlighet att förstå hur tekniska och naturvetenskapliga principer används i olika lösningar.

Här får du som lärare stöd i

  • vad du behöver tänka på vid undersökningar av produkter, tekniska system och produktionsprocesser
  • vilka frågeställningar du skulle kunna utgå från vid undersökningar av produkter, tekniska system och produktionsprocesser
  • exempel på produkter, tekniska system och produktionsprocesser som du skulle kunna undersöka
  • exempel på elevarbete.

Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik

 

Konkreta tips
Senast uppdaterad 15 mars 2024