Resurser för undervisningen i nordiska språk

Här finns förslag på undervisningsmaterial till dig som undervisar i nordiska språk. Materialen har fokus på förståelse mellan grannspråken norska, danska och svenska.

Film: Undervisning i nordiska språk (tid: 4:39 min.)

Filmen ger dig en introduktion till de material du hittar på den här sidan. Få med dig idéer för att utveckla undervisningen i nordiska språk och inspireras av konkreta exempel på lektionsupplägg och utbyten och samarbeten i Norden. Materialet kan användas av förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Resurserna på den här sidan har fokus på att eleverna ska förstå och kommunicera mellan språken. Det handlar om allt från att få syn på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att ha utbyten med elever från andra nordiska länder.

Elever med tröjor som har blir på nordiska länders flaggor

Språkgemensamma resurser

Grannspråk: övningar i danska och norska

Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet. Flera av dem passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 60 minuter. Materialet är för grundskole- och gymnasieutbildningen.

Grannspråk: övningar i danska och norska

Norden i skolan

En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Materialet innehåller bland annat texter, film, uppgifter och spel som är tänkta att främja förståelsen för grannspråken. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Undervisningsplattformen Norden i skolan Länk till annan webbplats.

Korta filmer och undervisningsmaterial

Filmerna är på språk från alla nordiska länder, och visas med undertexter på ett av de åtta nordiska språken; danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska.

Norden i skolan Länk till annan webbplats.

Bildordboken Lexin

Med hjälp av att klicka på bilder från olika teman så som familj, människokroppen eller väder kan du få orden upplästa på en mängd olika språk, däribland bokmål, nynorska, danska, finska, syd- och lulesamiska, grönländska samt färöiska. (4-6, 7-9, Gy)

Bildordboken Lexin, norsk startsida, forskningsinstitutet Uni Research Länk till annan webbplats.

Små faktaböcker på nordiska språk

Atlantbib. org är ett projekt där elever och lärare publicerar böcker online. Böckerna har fokus på likheter och olikheter i de nordiska länderna beträffande historia, geografi, språk och kultur.

Små faktaböcker på nordiska språk, Atlantbib Länk till annan webbplats.

Fakta om Norden

Här finns fakta om exempelvis jämställdhet, hållbar utveckling, politik och demografi i de nordiska länderna. Du kan också läsa om vad som krävs för att bo, arbeta eller utbilda sig i ett nordiskt land (7-9, Gy).

Fakta om Norden, norden.org Länk till annan webbplats.

100 nordiska röster

På webbplatsen Nordspråk finns klipp med nordiska röster från barn och vuxna i åldrarna 1 till 100 år. Klippen är cirka två minuter och är en del av projektet 100 Nord. Här finns även förslag på hur lärare och elever kan arbeta vidare med klippen i klassrummet (7-9, Gy).

100 nordiska röster, Nordspråk Länk till annan webbplats.

Nordisk kvinnolitteratur

Artiklar om nordisk litteratur under 1 000 år där du kan läsa om mer än 800 kvinnliga författares liv och verk. Webbplatsen länkar också till gratis fulltextversioner (7–9, Gy).

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Syddansk Universitet Länk till annan webbplats.

Att förstå varandra i Norden

I skriften finns fakta om hur väl vi som bor i Norden förstår varandra och en ordlista med de vanligaste svåra orden på danska, norska och svenska. Här finns också råd till dem, som talar något av de nordiska språken, om hur man kan göra för att lättare bli förstådda. (Gy)

Att förstå varandra i Norden, Nordiska ministerrådet Länk till annan webbplats.

Danska

Arkiv med dansk litteratur

Databas där du kan söka på danska författare från 1100-talet till 1900-talet. Författarna presenteras med ett textutdrag, författarporträtt och bibliografi (7–9, Gy).

Arkiv med dansk litteratur Länk till annan webbplats.

Norska

Tecknade serier på nynorska

På denna webbplats kan elever läsa tecknade serier på nynorska. Här finns också tips om hur lärare kan använda serier i språkundervisningen (4-6, 7-9).

Tecknade serier på nynorska, Nynorsksenteret Länk till annan webbplats.

Isländska

Ordboken Islex

I nätordboken Islex kan elever slå upp isländska ord och få dem översatta till svenska, bokmål, nynorska, danska och färöiska. De kan också lyssna hur isländska ord uttalas. (4–6, 7–9, Gy)

Ordboken Islex, Arni Magnusson-institutet för isländska studier Länk till annan webbplats.

Språkkurs på isländska

Språkkurs i fyra olika delar. Det finns också 21 vardagliga episoder på isländska som även kan fås med isländsk textning. Filmerna är ca 20 minuter långa. (7-9, Gy)

Språkkurs i isländska, Tungumalatorg Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Utbyten och samarbete

Vill din klass genomföra ett projekt tillsammans med en annan nordisk skola? Här får du tips på olika samarbetsformer och hur du kommer i kontakt med andra nordiska klasser.

Nordplus ger bidrag till språkundervisning

Vill du få nya idéer till undervisningen i nordiska språk eller utveckla elevernas kunskap om de andra nordiska ländernas språk och kultur? Då kan du söka bidrag via Nordplus. Här kan du läsa om lyckade projekt och hur du gör för att ansöka.

Nordplus på Universitets-och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Via Nordplus Junior kan du söka bidrag för klassutbyten, lärarutbyten, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder och för att etablera nätverk mellan nordiska länder. Aktiviteterna ska vara kopplade till barn och unga från 1 till 18 år.

Nordplus Junior på Universitet- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Nordplus Nordiska språk ger bidrag för att utveckla undervisningen i nordiska språk i skolan eller för att delta i konferenser.

Ansök direkt via Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Vänklasser i nordiska länder

Att ha en vänklass är en möjlighet att få nya vänner, lära sig mer om grannländerna och träna sig i att förstå grannspråken. Via Norden i skolan och Föreningen Norden kan du få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land.

Vänklasser, Föreningen Norden Länk till annan webbplats.

Samarbete med skolklasser över nätet - eTwinning

Genom eTwinning kan lärare från olika länder mötas och skolklasser samarbeta med andra klasser i Europa på en digital plattform. Projekt kan påbörjas när som helst under läsåret och pågå under kort eller lång tid.

eTwinning Länk till annan webbplats.

Bli språkpilot

Om du vill få in mer av det nordiska i undervisningen på grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om att bli språkpilot på din skola. På webbplatsen finns information om hur du gör för att bli ansöka och länkar till material att använda i undervisningen. Språkpiloternas utbildning finansieras av Nordiska ministerrådet.

Nordiska språkpiloter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 februari 2024