Resurser för undervisningen i nordiska språk

Här finns förslag på resurser till dig som undervisar i nordiska språk. Resurserna har fokus på förståelse mellan grannspråken norska, danska och svenska.

Elever med tröjor som har blir på nordiska länders flaggor


Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Resurserna på den här sidan har fokus på att eleverna ska förstå och kommunicera mellan språken. Det handlar om allt från att få syn på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att ha utbyten med elever från andra nordiska länder.

Språkgemensamma resurser

Grannspråk: övningar i danska och norska

Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet. Flera av dem passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 60 minuter. Materialet är för grundskole- och gymnasieutbildningen.

Grannspråk: övningar i danska och norska

Norden i skolan

En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Materialet innehåller bland annat texter, film, uppgifter och spel som är tänkta att främja förståelsen för grannspråken. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Undervisningsplattformen Norden i skolanlänk till annan webbplats

Bildordboken Lexin

Med hjälp av att klicka på bilder från olika teman så som familj, människokroppen eller väder kan du få orden upplästa på en mängd olika språk, däribland bokmål, nynorska, danska, finska, syd- och lulesamiska, grönländska samt färöiska. (4-6, 7-9, Gy)

Bildordboken Lexin, norsk startsida, webbplatsen drivs av forskningsinstitutet Uni Reserachlänk till annan webbplats

Spela spel på nordiska språk

På webbplatsen Paxel123 kan du spela olika ord- och räknespel. Du kan också upptäcka geometriska figurer på de olika nordiska språken (1-3, 4-6).

Spela spel på nordiska språk på webbplatsen Paxel123länk till annan webbplats

Små faktaböcker på nordiska språk

Atlantbib. org är ett projekt där elever och lärare publicerar böcker online. Böckerna har fokus på likheter och olikheter i de nordiska länderna beträffande historia, geografi, språk och kultur.

Små faktaböcker på nordiska språk på Atlantbib:s webbplatslänk till annan webbplats

Fakta om Norden

Här finns fakta om exempelvis jämställdhet, hållbar utveckling, politik och demografi i de nordiska länderna. Du kan också läsa om vad som krävs för att bo, arbeta eller utbilda sig i ett nordiskt land (7-9, Gy).

Fakta om Norden på webbplatsen norden.orglänk till annan webbplats

Kortfilmer och undervisningsmaterial

Här finns korta filmer på danska, norska, färöiska och isländska. Filmerna har fokus på ungdomar och nordiska språk. Till filmerna finns uppgifter som du kan använda i undervisningen. Det finns även länkar till fler nätresurser (7-9, Gy).

Kortfilmer och undervisningsmaterial på webbplatsen Nordiska språklänk till annan webbplats

100 nordiska röster

På webbplatsen Nordspråk finns klipp med nordiska röster från barn och vuxna i åldrarna 1 till 100 år. Klippen är cirka två minuter och är en del av projektet 100 Nord. Här finns även förslag på hur lärare och elever kan arbeta vidare med klippen i klassrummet (7-9, Gy).

100 nordiska röster på webbplatsen Nordspråklänk till annan webbplats

Nordisk kvinnolitteratur

Artiklar om nordisk litteratur under 1 000 år där du kan läsa om mer än 800 kvinnliga författares liv och verk. Webbplatsen länkar också till gratis fulltextversioner (7–9, Gy).

Nordisk kvinnolitteraturhistoria på Syddansk Universitets webbplatslänk till annan webbplats

Att förstå varandra i Norden

I skriften finns fakta om hur väl vi som bor i Norden förstår varandra och en ordlista med de vanligaste svåra orden på danska, norska och svenska. Här finns också råd till dem, som talar något av de nordiska språken, om hur man kan göra för att lättare bli förstådda. (Gy)

Att förstå varandra i Norden på Nordiska ministerrådets webbplatslänk till annan webbplats

Danska

Arkiv med dansk litteratur

Databas där du kan söka på danska författare från 1100-talet till 1900-talet. Författarna presenteras med ett textutdrag, författarporträtt och bibliografi (7–9, Gy).

Arkiv med dansk litteraturlänk till annan webbplats

Norska

Tecknade serier på nynorska

På denna webbplats kan elever läsa tecknade serier på nynorska. Här finns också tips om hur lärare kan använda serier i språkundervisningen (4-6, 7-9).

Tecknade serier på nynorska på webbplatsen Nynorsksenteret länk till annan webbplats

Isländska

Ordboken Islex

I nätordboken Islex kan elever slå upp isländska ord och få dem översatta till svenska, bokmål, nynorska, danska och färöiska. De kan också lyssna hur isländska ord uttalas. (4–6, 7–9, Gy)

Ordboken Islex på webbplatsen Arni Magnusson-institutet för isländska studierlänk till annan webbplats

Språkkurs på isländska

Språkkurs i fyra olika delar. Det finns också 21 vardagliga episoder på isländska som även kan fås med isländsk textning. Filmerna är ca 20 minuter långa. (7-9, Gy)

Språkkurs i isländska på webbplatsen Tungumalatorglänk till annan webbplats

Konkreta tips

Utbyten och samarbete

Vill din klass genomföra ett projekt tillsammans med en annan nordisk skola? Här får du tips på olika samarbetsformer och hur du kommer i kontakt med andra nordiska klasser.

Nordplus ger bidrag till språkundervisning

Vill du få nya idéer till undervisningen i nordiska språk eller utveckla elevernas kunskap om de andra nordiska ländernas språk och kultur? Då kan du söka bidrag via Nordplus. Här kan du läsa om lyckade projekt och hur du gör för att ansöka.

Nordplus på Universitets-och högskolerådets webbplatslänk till annan webbplats

Via Nordplus Junior kan du söka bidrag för klassutbyten, lärarutbyten, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder och för att etablera nätverk mellan nordiska länder. Aktiviteterna ska vara kopplade till barn och unga från 1 till 18 år.

Nordplus Junior på Universitet- och högskolerådets webbplatslänk till annan webbplats

Nordplus Nordiska språk ger bidrag för att utveckla undervisningen i nordiska språk i skolan eller för att delta i konferenser.

Ansök direkt via Universitets- och högskolerådets webbplatslänk till annan webbplats

Vänklasser i nordiska länder

Att ha en vänklass är en möjlighet att få nya vänner, lära sig mer om grannländerna och träna sig i att förstå grannspråken. Via Norden i skolan och Föreningen Norden kan du få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land.

Vänklasser på Föreningen Nordens webbplatslänk till annan webbplats

Samarbete med skolklasser över nätet - eTwinning

Genom eTwinning kan lärare från olika länder mötas och skolklasser samarbeta med andra klasser i Europa på en digital plattform. Projekt kan påbörjas när som helst under läsåret och pågå under kort eller lång tid.

eTwinnings webbplatslänk till annan webbplats

Bli språkpilot

Om du vill få in mer av det nordiska i undervisningen på grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om att bli språkpilot på din skola. På webbplatsen finns information om hur du gör för att bli ansöka och länkar till material att använda i undervisningen. Språkpiloternas utbildning finansieras av Nordiska ministerrådet.

Nordiska språkpiloterlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 september 2020