Grannspråk: övningar i danska och norska

Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet. Flera av dem passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 60 minuter.

Tre elever iklädda i tröjor med nordiska flaggor

Illustration: Vicki Veng

Fokus i grannspråksundervisningen är att få eleverna att upptäcka att de förstår de andra skandinaviska språken, och att de kan använda sitt eget språk i kommunikation med skandinaver.

Mer om nordiska språk

I Lgr 2011 finns Norden nämnd i historia, geografi, samhällskunskap, religion, svenska och musik. I ämnet svenska har fokus på nordiska språk utökats betydligt sen Lpo 94. Framför allt är det nytt att eleverna redan i år 4–6 ska lära sig om skillnader och likheter samt några kännetecknande ord i de nordiska språken.

Läroplaner

Läs mer om likheter och olikheter i skandinaviska språk

Materialet har producerats av Skolverket i samarbete med Föreningen Norden för att inspirera lärare och göra det enkelt för dem att arbeta med skandinaviska språk.

De flesta övningar har skapats av Birgitta Engman och Charlotte Wärnå. Följande personer har också bidragit med övningar: Jeanette Rådh, Ann-Marie Bäckström, Thomas Henriksen och Sissel Thoresen Busch. Avsnittet Nordiska språk är skrivet av Birgitta Lindgren. Ann-Sofie Ask, Ann-Marie Bäckström, Lena Winberg, Jeanette Rådh, Birgitta Lindgren och Fredrik Harstad har bidragit med värdefulla synpunkter på innehållet.

Senast uppdaterad 20 juni 2023.