Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Coronapandemin

Laddar innehåll...
17 träffar
 • Apl under coronapandemin

  I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det kan gå att skjuta fram apl i tid eller genomföra utbildningen i skolan eller på annan plats.

 • Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid 19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

  För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Betyg och bedömning under coronapandemin

  Här får du vägledning om bedömning inför betygssättning när förutsättningarna har varit annorlunda under coronapandemin, till exempel när eleverna fått undervisning på distans.

 • Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasiet

  Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem?

 • Distansundervisning för nyanlända och elever på introduktionsprogram och vuxenutbildning

  Distansundervisning kan innebära många utmaningar för elever som kan lite eller ingen svenska eller som är ovana vid digitala verktyg.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

  Många upplever att det är en utmaning att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets råd. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver särskilt uppmärksammas när undervisningen ställer om till fjärr- eller distansundervisning. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

 • Koll på verksamheten under pandemin

  Du som är skolchef eller rektor får här ett samlat stöd för att kunna följa upp pandemins påverkan på skolverksamheten. Vi har valt ut områden som grundar sig på frågor som kommit in till Skolverket och på de snabbstudier som vi har genomfört under den tid som pandemin har pågått.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Möta barns och elevers oro

  Fråga, lyssna och ge sakliga svar. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under coronapandemin.

 • Organisera distansundervisning för lärare och elever

  Just nu får många högstadieelever och gymnasieelever undervisning på distans på grund av coronapandemin. Här finns stöd för att organisera och genomföra distansundervisningen.

 • Organisera förskolan under coronapandemin

  Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn och personal.

 • Prövning vid distansundervisning

  Här får du vägledning om hur du kan tänka när du genomför en prövning för att bedöma en elevs kunskaper inför betygssättning, när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  En stor del av elevernas vardag tillbringas i ett skolsammanhang. I det rådande läget kan skolverksamhet bedrivas i skolans lokaler, på distans eller genom en kombination av dessa. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv.

Sida 1 av 2