Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Coronapandemin

Laddar innehåll...
10 träffar
 • Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

  Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid 19 pandemin

  Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

  Från och med den 1 juni 2021 kan vuxenutbildningen bedrivas i verksamhetens lokaler. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

  Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

 • Koll på pandemins påverkan

  Du som är skolchef eller rektor får här ett samlat stöd för att kunna följa upp pandemins påverkan på verksamheten. Under hösten är grundregeln undervisning på plats i alla skolor.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Möta barns och elevers oro

  Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under och efter coronapandemin.

 • Organisera förskolan för att undvika smittspridning

  Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen. Här ger vi exempel på hur förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn och personal avseende smittspridning.

 • Prao under coronapandemin

  Undervisning på plats i skolans lokaler är nu huvudregel i alla skolformer för barn och unga. I takt med att samhället öppnar upp ökar också förutsättningarna för att kunna genomföra prao som vanligt. I vissa regioner kan det dock fortfarande vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser och då ska skolan erbjuda alternativ.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv.