Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Coronapandemin

Laddar innehåll...
13 träffar
 • Apl under coronapandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Det kan gå att skjuta fram apl i tid eller genomföra utbildningen i skolan eller på annan plats.

 • Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid 19 pandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

 • Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer hösten 2021. Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver särskilt uppmärksammas när undervisningen ställer om till fjärr- eller distansundervisning. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

 • Koll på pandemins påverkan

  Du som är skolchef eller rektor får här ett samlat stöd för att kunna följa upp pandemins påverkan på verksamheten. Inför hösten är grundregeln undervisning på plats i alla skolor. Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Möta barns och elevers oro

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under och efter coronapandemin.

 • Organisera distansundervisning för lärare och elever vid behov

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Här finns stöd för att organisera och genomföra distansundervisningen.

 • Organisera förskolan för att undvika smittspridning

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn och personal avseende smittspridning.

 • Prövning vid distansundervisning

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Här får du vägledning om prövning vid distansundervisning på grund av coronapandemin.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv.

 • Så ersätter du prao

  Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ. Här hittar du råd och stöd.