Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Coronapandemin

Laddar innehåll...
7 träffar
 • Arbeta uppföljande i förskolan efter pandemin

  Pandemins konsekvenser på utbildningen i förskolan ser olika ut och skiljer sig runtom i landet. Här ger vi exempel på hur ni kan arbeta för att stödja barnens välmående samt språk- och kunskapsutveckling. Använd stöden på det sätt som passar era lokala behov och förutsättningar.

 • Hantera pandemins påverkan på praktisk-estetiska ämnen

  Här finns exempel på hur skolan kan kompensera för uteblivna undervisningsmoment i de praktisk-estetiska ämnena. Materialet riktar sig till dig som är skolchef eller rektor.

 • Hantera pandemins påverkan på simundervisningen

  Här finns exempel på hur skolan kan kompensera för utebliven simundervisning. Materialet riktar sig främst till dig som är skolchef eller rektor.

 • Koll på pandemins påverkan

  Ett år har snart gått sedan covid-19 upphörde att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Men det kan finnas barn och elever som fortfarande påverkas av konsekvenserna av pandemin. Här finns samlat stöd till dig som är skolchef eller rektor för att följa upp och hantera det.

 • Kollegiala samtal om missade undervisningsmoment under coronapandemin

  Fjärr- och distansundervisning och hög frånvaro under covid-19-pandemin har i vissa fall lett till missade undervisningsmoment. Kollegiala samtal kan vara ett sätt att upptäcka och motverka att elevers kunskapsutveckling påverkas negativt av pandemin.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Stärk sfi-undervisningen efter pandemin

  Här får ni stöd i vad ni kan göra för att stärka elevernas kunskapsutveckling och främja motivation till lärande. Vi har sammanställt en del av Skolverkets stödmaterial och visar exempel på hur man kan arbeta med dessa.