Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Coronapandemin

Laddar innehåll...
14 träffar
 • Apl under coronapandemin

  I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det går att skjuta fram apl i tiden eller genomföra utbildningen på annan plats.

 • Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör

  Här har vi samlat råd och vägledningen i hur du och din verksamhet kan tänka i och med att gymnasieskolan går tillbaka till ordinarie undervisning. Rekommendationen om distansundervisning togs bort den 15 juni 2020.

 • Betyg och bedömning på distans

  Här får du vägledning om hur du kan tänka kring bedömning inför betygsättning när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasiet

  Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 än vuxna och Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre distansundervisning för gymnasieskolan. Men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem?

 • Distansundervisning för nyanlända och elever på introduktionsprogram

  Trots att rekommendationen om distansundervisning är borttagen behöver undervisningen ibland ändå ske på distans. Det här kan innebära många utmaningar för elever som kan lite eller ingen svenska eller som är ovana vid digitala verktyg.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning

  En del elever får fortfarande undervisning på distans och därför behöver skolor tänka på hur extra anpassningar och särskilt stöd kan ges bäst. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare.

 • Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

  Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

 • Organisera distansundervisning för lärare och elever

  En del lärare och elever arbetar fortfarande på distans på grund av coronapandemin. Genom att kartlägga behoven kan skolchefer, verksamhetschefer och rektorer göra rätt prioriteringar och ge rätt stöd.

 • Organisera förskolan under coronapandemin

  Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Det kan vara en utmaning att få vårdnadshavare att känna sig trygga i dessa tider där många känner oro. Här finns stöd för hur rektorer kan organisera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin.

 • Planera för undervisning i höst på komvux

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tas bort från den 15 juni. Nu kan vuxenutbildningen planera och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje region.

 • Prövning vid distansundervisning

  Här får du vägledning om hur du kan tänka när du genomför en prövning för att bedöma en elevs kunskaper inför betygssättning, när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  Närvaro i skolan är viktigt för ungas hälsa. Därför är den samlade bedömningen att grund- och gymnasieskolor ska vara öppna under pandemin. Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 • Så ersätter du prao

  Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ. Här hittar du råd och stöd.

 • Utvecklingssamtal på distans

  Skolan ska bjuda in till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Läsåret 2020/2021 är inget undantag, men det kan vara lämpligt att bjuda in till videosamtal. Några saker är viktiga att tänka på när du planerar och har samtalen på distans.