KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

På begäran genomför Skolverket en workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshopen kan komma att ske digitalt vid behov.

  • För alla som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar

  • Tar cirka en dag

  • På din arbetsplats

  • Kostnadsfri verksamhetsutveckling

Call to action

Digital Workshop

Anmäl dig till en digital workshop om verksamhetsutveckling för KAA.länk till annan webbplats

Datum: 18 november eller 10 december

Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Anmälan om intresse för egen workshop

Kontakta Skolverket för information:

E-post till kaa@skolverket.se

Information

För alla som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Ingen förkunskap krävs.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Tar cirka en dag

En dag för workshop plus, om behov finns, uppföljning efter överenskommelse. Vid digital workshop kan andra tider gälla.

Belöning

Därför ska ni delta

Ni får stöd i att

  • leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
  • utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser.
Ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar

Här kan du få mer information om kommunerna aktivitetsansvar:

Om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 22 oktober 2020