KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

På begäran genomför Skolverket en workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshopen kan komma att ske digitalt vid behov.

  • För politiker, chefer och medarbetare i arbetet med KAA

  • Cirka fem timmar inklusive lunchpaus

  • Digitalt på distans tills vidare

  • Kostnadsfri verksamhetsutveckling

Call to action

Digitala Workshops 2021

Vi har några workshops med fastställda datum för hösten 2021.

Datum: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10.

Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Här kan du anmäla dig till våra digitala workshops om KAA.länk till annan webbplats

Anmälan om intresse för egen workshop

Kontakta Skolverket för information:

E-post till kaa@skolverket.se

Information

För alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar

Målgrupp: Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga. Ingen förkunskap krävs.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.
Belöning

Därför ska ni delta

Ni får stöd i att

  • leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
  • utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser.
Ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar

Här kan du få mer information om kommunerna aktivitetsansvar:

Om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 02 september 2021