KAA, kommunernas aktivitetsansvar – stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket genomför workshops om KAA. Syftet är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans. Workshoppen sker digitalt vid behov.

  • För politiker, chefer och medarbetare i arbetet med KAA

  • Cirka fem timmar inklusive lunchpaus

  • Digitalt på distans tills vidare

  • Kostnadsfri verksamhetsutveckling

Call to action

Digitala workshoppar 2024

Vi anordnar flera digitala workshoppar under hösten 2024.

Datum: 12 september, 2 oktober, 16 oktober och den 21 oktober.

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan klockan 08.30 – 13.30.

Sök efter KAA i vår kalender och anmäl dig till någon av workshopparna.

Anmäl dig till någon av workshopparna hösten 2024. Se vår kalender, skriv in KAA i sökrutan.

Anmälan om intresse för egen workshop

Om din kommun är intresserad av en egen digital workshop, eller en fysisk tillsammans med andra som ni samarbetar med, kontakta oss!

Kontakta Skolverket för information:

E-post till kaa@skolverket.se

Information

För alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar

Målgrupp: Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga. Ingen förkunskap krävs.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.
Belöning

Därför ska ni delta

Ni får stöd i att

  • leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
  • utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser.
Ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar

Här kan du få mer information om kommunerna aktivitetsansvar:

Om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 11 juni 2024