KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

På begäran kommer Skolverket och genomför en heldags workshop. Syftet med denna dag är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att flera kommuner deltar tillsammans.

Skolverket erbjuder nu kostnadsfritt stöd för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet:

  • Att utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • Att utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • Att utveckla styrning och ledning av verksamheten

Läs mera om kommunernas aktivitetsansvar här

Målgrupp

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar.

Tidsåtgång

En dag för workshop plus, om behov finns, uppföljning efter överenskommelse.

Anmälan

Kontakta Skolverket, kaa@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 januari 2020